Konsumentenheten startar en utredning mot Hyresgästföreningen efter uteblivet svar gällande det yttrande som ska ha inkommit till Konsumentenheten. Hyresgästföreningen har på anmodan från Konsumentenheten haft möjlighet att svara på de klagomål som inkommit mot Hyresgästföreningen till Konsumentenheten men valt att inte göra detta.

Efter det stora antalet klagomål från medlemmar väljer Konsumentenheten att utreda Hyresgästföreningen. Mer information inom kort