Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Nyhet

Avslöjande: Hyresgästföreningen hotar sig fram genom tidningen Hem & Hyra

Konsumentenheten vill göra samtliga konsumenter uppmärksamma på att Hyresgästföreningens medlemstidning Hem & Hyra används av Hyresgästföreningen som ett verktyg för att skrämma svenska konsumenter och hyresgäster till att tro att dessa behöver hjälp i hyresfrågor samt att det skulle vara ”viktigt-i-lag” att ha ett stort skydd och ett starkt försvar mot sin hyresvärd. Duon använder ”sätta-i-skräck-taktiken” mot konsumenter i sina tidningsartiklar och medlemsvärvningar.

Hyresgästföreningen samt följeslagaren Hem & Hyra använder skrämselmetoder och injagar systematiskt fruktan i konsumenter och hyresgäster med syftet att det ska ska finnas ett behov att få den hjälp Hyresgästföreningen erbjuder mot betalning.

Hyresgästföreningen framkallar och skapar själva riktiga samt påhittade problem tillsammans med sin medlemstidning Hem & Hyra. De systematiskt påhittade problemen har skapats för att du som konsument och hyresgäst ska känna ett behov av att få hjälp samt en lösning på ett problem, som i verkligheten inte finns. Problem som i princip aldrig behöver lösas, definitivt inte med tredjepartsinblandning i så voluminös skala.

Konsumentenheten vill varna för denna nya typ av konstgjorda tjänster mot påhittad problematik och kommer kraftigt att tillrättavisa Hyresgästföreningen och Hem & Hyra.

De olika skrämselverktygen införlivas även mot fastighetsägarna och hyresvärdarna. Och upplägget har varit enkelt. Tidningen Hem & hyra skrämmer fastighetsägare som ett viktigt verktyg för att behålla sina medlemmar. Detta genom att driva en hatkampanj mot ägarna och skriva osanna artiklar för att få sin vilja igenom. Detta inslag i duons verksamhet finns till för att maximera sina vinster från konsumenter och hyresgäster. Hyresgästföreningen och Hem & Hyra har gjort samtliga fastighetsägare till sina fiender för att kunna använda konsumenter och hyresgäster som verktyg för att tjäna pengar på icke existerande problem och konsumenternas behov av att få känna sig trygga.

Var uppmärksam på om Hyresgästföreningen tar kontakt med dig som konsument och hyresgäst. Detta kan ske på olika sätt, exempelvis genom att de knackar på din dörr. Ofta med en förljugenhet om att fastighetsägarna är din största fiende och att de kommer att försvara dig på alla möjliga sätt så länge du betalar en månadsavgift.

Konsumenter berättar
Många konsumenter klagar och berättar att en vanlig skrämseltaktik vid värvningsförsök är att Hyresgästföreningen berättar att, ”blir du medlem hos oss”, ”kommer du aldrig bli av med din bostad”. Viktigt att veta är att en hyresgäst inte kan bli av med sin bostad hur som helst och att det finns hårda regleringar om detta i lag.

En osynlig räkning från Hyresgästföreningen
Många klagomål som har inkommit till Konsumentenheten berör en hemlig och osynlig månatlig/årlig räkning som hyresgästar inte var medvetna om att de betalade till Hyresgästföreningen. Den osynliga räkningen är ett påslag på din hyra och syns inte i din hyresavi. Den osynliga fakturan som du aldrig har sett har alltid fakturerats till dig som hyr en bostad.

Konsumentenheten varnar för Hyresgästföreningen och ber konsumenter att vara väldigt källkritiska vid information som kommer från tidningen Hem & Hyra. Bli inte medlem hos Hyresgästföreningen och är du redan medlem så vill vi uppmana dig att avsluta ditt medlemskap omgående.

Konsumentenheten har sökt Hem & Hyras VD Sussana Skarrie för en kommentar gällande detta bedrägliga upplägg utan att få svar.

Uppdatering
Efter att Konsumentenheten har gått ut med denna varning gällande Hyresgästföreningen samt Hem & Hyra inkommer hotelser om rättsliga åtgärder.

Avsluta Hyresgästföreningens medlemskap här nedan.
För avsluta ditt medlemskap på enklast sätt kan du göra det via tjänsten MinaTjänster. Med några få knapptryckningar så har du avslutat ditt medlemskap hos Hyresgästföreningen

Bli medlem hos Hyresgästkassan här för att få hyresrättslig support och hjälp.