Njord Law Firm skrämmer internetanvändare

Massvis med kravbrev skickas just nu ut av Njord Lawfirm som uppfattas som bluff!

Det har på kort tid inkommit ett stort antal anmälning mot bolaget Njord Law Firm med krav om att betala flera tusen kronor där Njord Lawfirm påstår att konsument utan samtycke har fildelat/laddat ned en film på nätet.

Konsumentenheten vill med detta meddelande nå ut till allmänheten om dessa aktuella kravbrev från Njord Lawfirm.

Jag har inte laddat ned någon film!
Det är upp till Njord Law Firm att bevisa att det faktiskt är du som har laddat ned/fildelat den aktuella filmen. I slutändan är det domstol som avgör om du skall betala eller inte. Rådet Konsumentenheten ger är att bestrida kravbrevet.

Hur får detta bolag d.v.s Njord Lawfirm tag i din ip-adress?
De flesta internetleverantörer lämnar idag ut din ip-adress.

Varning: Telekområdgivarna finansieras av de internetleverantörer som lämnar ut din ip-adress.
Konsumentenheten vill göra samtliga konsumenter uppmärksammade på att Telekområdgivarna är en aktör som skall verka för konsumenter men i själva verket gör det motsatta. Telekområdgivarna finansieras av de internetleverantörer som lämnar ut din ip-adress som i slutändan hamnar hos Njord LawFirm.

Konsumentenheten har tidigare skrivit om bolaget Telekområdgivarna. Läs mer här.