Livförsäkring jämförelse – Välj rätt!

Livförsäkring jämförelse

Att välja rätt livförsäkring är väldigt viktigt om man vill ha den ekonomiska trygghet för sina nära anhöriga som tillkommer när man avlider.

De flesta tecknar en livförsäkring hos de stora försäkringsbolagen på ett belopp om 1 000 000 kronor men det finns även möjlighet att teckna ett högre belopp.

Vill man försäka sig för ett belopp över 3 000 000 kronor krävs oftast en ansökan.

När någon avlider

Den dag då en nära anhörig avlider kan det oftast bli tungt ekonomiskt och man vet inte till en början hur man skall klara sig ekonomiskt.

Man känner sig orolig och man undrar t.ex om man har råd att bo kvar i sin bostad o.s.v.

Förmånstagarförordnande

När någon avlider kan en ändring av förmånstagarförordnande ha skett. Det vill säga att den avlidne har bett försäkringsbolsget betala ut beloppet efter den avlidne till någon annan än arvingarna.

Bli inte lurad – Livförsäkring jämförelse

Att jämföra vilken livförsäkring som passar än bäst kan vara viktigt innan man tecknar en livförsäkring. Nedan listar vi en del viktiga saker att tänka på:

Undvika att bli lurad av försäkringsbolag då det förekommer att försäkringsbolagen vägrar betala ut pengar till anhöriga.

Hur stor skall försäkringen vara? Har familjen stora utgifter är det smart att teckna upp sig för ett högre belopp.

Bli inte lurad när du gör anspråk på din anhöriges livförsäkringspengar 

Det förekommer fall då försäkringsbolag helt enkelt förvägrar att betala ut beloppet som är tecknat i livförsäkringen till nära anhöriga i samband med dödsfall.

I denna artikel vill vi även upplysa våra läsare om att INTE teckna en livförsäkring hos försäkringsbolaget Folksam då Konsumentenheten fått uppgifter om att Folksam helt enkelt lurar de anhöriga för att på så sätt slippa betala ut det miljonbelopp som är försäkrat i livförsäkringen.

Tidigare rapport om hur Folksam lurar anhöriga finnes i denna artikel 

Konsumentenheten avråda starkt samtliga läsare från att teckna en livförsäkring hos Folksam. Vidare har Konsumentenheten inte fått några klagomål gentemot andra försäkringsbolag som tillhandahåller en livförsäkring än så länge.

Folksam Livförsäkring finns med på Konsumentenhetens Varningslista