Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Nyhet

Orosanmälan barn mot tidigare dömda polisen Kristoffer Samsing.

Konsumentenheten, orosanmälan (barn) och den brottsdömda polisen Kristoffer Samsing

Konsumentenheten har mottagit information om att den brottsdömda polisen har hos Mottagningsgruppen på Familjeenheten (socialtjänsten) blivit så kallad orosanmäld (barn).

Du kan läsa mer om vad en så kallad orosanmälan är här nedan.

Informationen är hämtad från socialtjänsten.

Vad är en orosanmälan (barn)?

Vissa yrkesgrupper har en skyldighet att anmäla om de ser eller misstänker att ett barn far illa.

Exempelvis, personal på skolor, sjukvård eller socialtjänsten.

Vad händer efter en anmälan?

Socialtjänsten beslutar först och främst om det finns anledning att inleda en utredning kring barnet eller inte.

Om socialtjänsten inleder en utredning kommer socialtjänsten att

  • hämta in mer information om hur barnet har det
  • undersöka om barnet har akut behov av skydd eller stöd
  • göra en bedömning om barnet eller familjen har behov av någon insats från socialtjänsten.

De insatser som socialtjänsten ger ska hjälpa familjen att förändra sin situation. Som professionell har du rätt att få viss information om vad som händer med anmälan, det har du inte som privatperson. 

Om det finns misstanke om att barnet har blivit utsatt för ett brott kan socialtjänsten göra en polisanmälan.

Om en anmälan finns hos både socialtjänst och polis inleds en utredning. Då kan barn och anhöriga erbjudas krisstöd och behandling vid Barnahus Stockholm. Där samarbetar polis, socialtjänst, sjukvård och åklagarmyndigheten för att barnet inte ska behöva upprepa sin berättelse. Lokalerna är barnanpassade och alla som träffar barnen är speciellt utbildade för det.

Vem som helst kan göra en så kallad oros anmälan. Du får vara anonym.