Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Nyhet

Varning: Reklamombudsmannens listiga metoder

Reklamombudsmannen

Obs! Reklamombudsmannen återfinns på Konsumentenhetens varningslista.

Reklamombudsmannen, vilka är de?

Reklamombudsmannen verkar finnas till enbart för att man vill tjäna så mycket pengar som möjligt. Upplägget är oerhört listigt och innehåller bl.a utpressning via mail och förtäckta hot.

Hur har Reklamombudsmannen lyckats tjäna så mycket pengar? Jo, 5 enkla steg!. Häng med nu!

Steg 1 (falska anmälningar)
Här förlitar sig Reklamombudsmannen på att utomstående använder sig av anmälningsformuläret som återfinns på Reklamombudsmannens webbplats. I detta anmälningsformulär kan man anmäla reklam som man anser bryter mot god marknadsföringssed. Saknas utomstående anmälningar så skickar man in en falsk bara, det går lika bra.

Steg 2 (första kontakt med offret)
Reklamombudsmannen går sedan igenom dessa anmälningar som i vissa fall är falska och startar en utredning mot det företag som nyss blivit anmält till Reklamombudsmannen. Därefter kontaktar Reklamombudsmannen företaget (offret) i fråga som blivit anmält för att begära en skriftlig redogörelse för vad företaget anser har skett. Denna kontakt sker via mail.

Steg 3 (fejkad domstol)
Reklamombudsmannen fäller företaget i deras fejkade domstol för felaktig marknadsföring för att på så sätt planera in det listiga steg 4.

Steg 4 (utpressarmailet)
Efter att man har fält företaget i sin fejkade domstol så skickar man iväg ett ”utpressarmail” och frågar om företaget istället kan tänka sig att finansiera Reklamombudsmannen. Självklart ska detta ses som en slags mutning/utpressning då Reklamombudsmannen indirekt menar att ”Alla företag som finansierar Reklamombudsmannen erhåller vårt falska skydd”

Steg 5 (blir det pengar eller inte)
Efter att utpressarmailet har skickats iväg så väntar Reklamombudsmannen ivrigt på svar. Skall företaget finansiera Reklamombudsmannen eller inte. Ska företaget finansiera Reklamombudsmannen med 100 000 tals kronor i avgifter eller får man nobben.

Hur agerar Reklamombudsmannen efter steg 5?

Avböjer företaget Reklamombudsmannens listiga försök till att erhålla utpressningspengar så kommer Reklamombudsmannen fortsättningsvis att smutskasta företaget tills att företaget går med på att finansiera Reklamombudsmannen.

Går företaget med på att omedelbart att finansiera Reklamombudsmannen ses detta givetvis som en investering och företaget erhåller fullt skydd i form av att Reklamombudsmannen inte kommer att smutskasta företaget något mer.

Konsumentenheten vill varna samtliga företagare i hela landet för Reklamombudsmannen

Konsumentenheten har uppmärksammat problemen Reklamombudsmannen skapar för många företagare och varnar nu för Reklamombudsmannen.

Många företagare känner en rädsla för Reklamombudsmannen

Reklamombudsmannen gör väldigt stor skada för många företagare i Sverige. Att detta inte har uppmärksammats tidigare finns det många förklaringar till.

Företagare vi varit i kontakt med känner en stor rädsla för Reklamombudsmannen och deras metoder. Företagarna har resonerat på så sätt att det är bättre att betala 100 000 tals kronor till Reklamombudsmannen istället för att bråka med de vilket kan leda till att företaget kan gå i konkurs då Reklamombudsmannen är en stark ekonomisk förening som gärna tar till ohederliga metoder.

Bredbandsbolaget Bahnhof ett av de Reklamombudsmannens tilltänkta offer 

Bahnof har utsatts för Reklamombudsmannens utpressningsförsök men vek sig inte en millimeter och gav i text långfingret till Reklamombudsmannen.

Reklamombudsmannens försök till att pressa Bahnof på pengar gick denna gång inte igenom och det hela började med att Reklamombudsmannen fällde Bahnof i deras fejkade domstol för en meme som spreds i sociala medier.

Här kan du läsa Bahnhofs uttalande