Lidl Farsta se upp, säljer rutten mat!

Lidl i Farsta Centrum får oerhört mycket kritik från våra besökare

Konsumentenheten har mottagit ett stort antal klagomål från privatpersoner boendes i Farsta i södra Stockholm som klagar på att Lidl i Farsta Centrum säljer rutten mat. Rutten mat är förenat med livsfara och Konsumentenheten vill därför varna kunder från att handla hos Lidl i Farsta Centrum tillsvidare tills att det är utrett om detta har varit flera olyckliga tillfällen eller om Lidl i Farsta Centrum systematiskt säljer rutten mat på det sättet som har beskrivits för Konsumentenheten.

Konsumentenheten har mottagit bilder från arga mathandlare

Ett stort antal bilder har mottagits gällande bilder tagna hos Lidl i Farsta av ett flertal konsumenter. Bilderna föreställer rutten mat som har sålts hos Lidl i Farsta och ser inte hälsosamt ut.

Fientlig personal hos Lidl i Farsta

Kunder har även klagat på att butikspersonal hos Lidl i Farsta tillsammans med butikschef agerat väldigt fientligt mot de kunder som velat återlämna den ruttna maten med diverse olika bortförklaringar.

Personal tillsammans med butikschef har agerat så pass fientligt att man uppmanat sina kunder att lämna Lidl butiken i Farsta Centrum och att man aldrig någonsin är välkommen tillbaka till Lidl i Farsta Centrum

Handla inte hos Lidl i Farsta

Konsumentenheten uppmanar konsumenter att inte inhandla sin mat från Lidl i Farsta Centrum med anledning av det inträffade.