Restaurang Himlen. Homofober på Södermalm

Konsumentenheten vill varna för Restaurang Himlen på Södermalm. Som ligger på toppen av Skrapan.

Konsumentenheten har noterat att ett stort antal homosexuella par har blivit nekade inträde i Restaurang Himlen.

Detta har skett systematiskt och av ordningsvakter anställda av Restaurang Himlen. Dessa ordningsvakter har på olika sätt uttryckt sig förnedrande mot homosexuella män och nekat dessa inträde i Restaurang Himlen med anledning av sexuell läggning. Vidare har ordningsvakter hotat homosexuella män med olika repressalier om dessa försöker att återkomma till restaurangen Himlen vid annat tillfälle. Grova svordomar förekommer även mot homosexuella män från ordningsvakter anställda av restaurang Himlen som är beläggen i Skrapan på Södermalm.

Konsumentenheten vill varna samtliga från att besöka Restaurang Himlen

Med anledning av den homofobi som utövas på restaurangen Himlen på Södermalm vill Konsumentenheten avråda samtliga från att tillsvidare besöka baren Himlen.

Restaurang Himlen med på varningslistan.

Konsumentenheten har valt att publicera Restaurang Himlen på varningslistan

Mer inom kort.

Konsumentenheten har valt att granska Restaurang Himlen och kommer därför att publicera ny information så fort detta finns tillgängligt.