Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Nyhet

Coronavirus: Handelsbanken skickar försvarslösa människor till fattigdom & misär

Konsumentenheten vill varna för Handelsbanken. Handelsbanken finns med på vår varningslista.

Ett stort antal kunder till Handelsbanken har fått utstå en behandling som är odemokratisk och resulterar i att kunder får sina liv förstörda av banken. Kunder iakttas, förföljs och blir av med sina bankkonton med omedelbar verkan. Vi går igenom vad som händer hos Handelsbanken och varför banken har skickat människor till fattigdom tidigare och nu under coronatider.

Handelsbanken skapar panik under coronatider och skrämmer sina kunder. Många människor har hört av sig till Konsumentenheten och berättar att de har blivit av med sina konton och kan inte längre handla. Personer som har blivit av med sina bankkonton hos Handelsbanken känner en djup rädsla och osäkerhet. Nu har kunder inte pengar till medicin eller mat längre. Äldre och ensamma människor som kanske inte har familj eller andra vänner som man kan förlita sig på blir extra utsatta. Många har bara ett bankkort och ett konto. Människor sätter sin tillit till Handelsbanken och räknar med att kunna handla de produkter som behövs för att leva ett värdigt liv.

Handelsbanken har under många år sparkat på dem som redan ligger ned. Äldre människor som bor på äldreboende har fått sina konton spärrade bland annat för att de tar ut kontanter med kortet, vilket många äldre gör. De använder kontanter. Dessa får nu hoppas på att personal i äldreboenden kan låna ut pengar tillfälligt för inköp som är nödvändiga. Ibland har man ingen som kan låna ut pengar tillfälligt och då kommer människor att befinna sig i den värsta tänkbara situationen en människa kan vara i. Helt utblottade i samhället. En mycket farlig utveckling.

En del människor som lever i ensamhet och i ett sådant utanförskap som till följd resulterar i att ingen kan hjälpa dem har varit utan mat och viktig medicin, ibland under flera veckor. Handelsbanken har gått så långt att de sätter spillror i människornas liv, avslutar deras bankkontot och skickar människor till ett liv i fattigdom och misär när döden lurar.

Får du ett privat bankkonto spärrat av Handelsbanken ingår det per automatik att banken även avslutar alla dina andra engagemang. Det innebär att banken slår sönder fler än ett liv om man har ett företagskonto. Anställda, leverantörer m.m. knutna till ett företag som blir av med sitt engagemang hos Handelsbanken kan inte längre gå till jobbet med anledning av Handelsbankens handlingar.

Maktgalen odemokratisk bank – skickar människor till ett liv i fattigdom under coronatider

Handelsbanken drivs av människor som har en nedvärderande syn på andra människor. Är du inte en tillgång enligt deras mått mätta då kommer banken att använda sin odemokratiska makt igenom att förstöra ditt liv. Det finns många människor som har blivit av med sina livsverk.

Exempel på människor som har mindre företag, som har funnits i över 30 år har fått se sina företag totalt gå i spillror. Inte för att verksamheterna eller försäljningen har gått dåligt. Utan för att Handelsbanken vill slå ut människor och konkurrensen där man profiterar på människors nya misär på olika sätt.

Handelsbanken har skapat en ny klass i samhället. Alla människor som blir utfrysta och inte längre kan använda sina pengar i samhället. De blir allt fler och allt fattigare på grund av att Handelsbanken slår ut försvarslösa människor ur samhället.

Handelsbanken vill styra konkurrensen: extremt nyfikna på andras idéer och livsverk

Handelsbanken har flera verksamheter knutna till sig. En bank är inte bara verksam inom bankbranschen. Handelsbanken och människor verksamma inom banken har flera företag knutna till sig. Dessa företag finns över flera branscher.

Vid flera tillfällen attackerar Handelsbanken människor på privat basis för att sedan spärra deras företagskonton. Detta gör banken många gånger om en kund har ett intressant företag som det ekonomiskt går bra för. På det sättet kan banken slå ut konkurrensen och själva via bulvaner starta samma verksamhet med ett nytt företag och tjäna pengar banken inte har rätt till.

Under corontider har bankens anställda fått dålig ekonomi då ifrågasätter de människors företagsidéer

Nu under coronatider när det ekonomiskt går dåligt för många människor är Handelsbanken och deras anställda extra aktiva och vaksamma över vilka företag det går bra för. Man jagar dessa och vill slå ut dem i den branschen företagen är verksamma i. Av en enda anledning. Bankens personal vill ta över deras verksamheter genom att avsluta deras konton för att sedan via bulvaner registrera nya företag som sedan ska erbjuda samma tjänster!

Se upp för Handelsbanken! Vi varnar samtliga människor som har kontakt med banken. Avsluta era engagemang innan banken förstör era liv. Samtliga kontor hos Handelsbanken har detta upplägg men vi pekar ut Handelsbanken Hägersten som huvudaktören och den pådrivande i dramat och det kontor som startade detta förfarande i mitten på 2019.

Banken undviker att svara på frågor men svarar med hemliga namn

Konsumentenheten har kontaktat den enhet hos Handelsbanken som avslutar bankkonton. Banken vägrar att svara på frågor som har ställts. Samtidigt vägrar anställda till banken att presentera sig med namn. Konsumentenheten kommer att följa upp och skriva en artikelserie om Handelsbanken där ingående information kommer att visas om varje bankkontor Handelsbanken har.