Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Nyhet

Viktigt att beställa föräldramedgivande för barn som ska resa utomlands

Utrikesgruppen.se – Resefullmakt för barn som ska resa utomlands

Är du vårdnadshavare till ett barn och barnet ska resa utomlands? Glöm inte att beställa ett föräldramedgivande från Utrikesgruppen.

Utrikesgruppen hjälper till med att framställa ett föräldramedgivande för barn som ska resa utomlands. Föräldramedgivandet utfärdas på engelska för att vara gångbart i hela världen.

När ett barn ska resa utomlands behöver du som vårdnadshavare skriftligen ge ett medgivande för detta. Det är viktigt att barnet som reser har ett medgivande så som beskrivet i det föräldramedgivande du som vårdnadshavare undertecknar. Många länder i världen kräver att vårdnadshavarna / föräldrarna ger ett medgivande för det minderåriga barnet att få kunna resa så som beskrivet i föräldramedgivandet.

Ett föräldramedgivande kan vara bra att ha med sig för att undvika krångel för det barn som ska resa eller flyga utomlands till ett annat land.

Reser barnet med någon annan än sina föräldrar?

Om barnet reser utomlands med någon annan än sina föräldrar eller vårdnadshavare så är detta något som man beskriver i föräldramedgivandet och den medföljande personen visar eventuellt upp det undertecknade föräldramedgivandet till myndigheter i det land man ska resa till.

Har barnet ett annat efternamn än sin mamma, pappa eller vårdnadshavarna?

I många fall kan det vara så att barnet som reser utomlands har ett annat efternamn än sin medföljande mamma, pappa eller vårdnadshavare och då kan det vara bra att den andre föräldern/vårdnadshavaren tydligt i föräldramedgivandet undertecknar handlingen och på så viss styrker att barnet får resa så som beskrivet.

Beställ ett föräldramedgivande från Utrikesgruppen.se

Efter beställningen så kommer du att erhålla ett pdf dokument / föräldramedgivande som inom kort landar i din e-postadress. Skriv ut föräldramedgivandet och visa upp handlingen om tullpersonal eller andra myndigheter i det land barnet ska resa till efterfrågar detta.

För dig som ska resa utomlands med ett barn och behöver ett medgivande för detta ändamål från den andra föräldern eller vårdnadshavaren kan du nu smidigt beställa detta via Utrikesgruppen.

Föräldramedgivande – resa med barn
Åka utomlands med barn gemensam vårdnad
Intyg resa med annans barn engelska
Föräldramedgivande blankett
Utrikeskansliet intyg resa med annans barn
Flyga med barn olika efternamn
Resa med barn ensam vårdnad
Föräldramedgivande USA
Föräldramedgivande Thailand
Föräldramedgivande Spanien
SAS Föräldramedgivande

Frågor och svar!

Behövs ett föräldramedgivande?

Ja, ett föräldramedgivande behövs.
Beställ föräldramedgivande från Utrikesgruppen

Vilka länder kräver föräldramedgivande?

Många länder i världen kräver att det inresande barnet har ett föräldramedgivande med sig. Vill du ta del av Utrikesgruppens tabell där Utrikesgruppen listar ländernas svar gällande om ett föräldramedgivande är obligatoriskt? Till tabellen

Vad är ett föräldramedgivande?
 
Föräldramedgivandet gäller för barn som reser med en förälder, för ensamresande barn samt om barnet reser med någon annan än sin förälder / föräldrar. Ett föräldramedgivande är en fullmakt som visar vem som är vårdnadshavare/vårdnadshavarna och som ger barnet rätt att resa på det sätt som anges i föräldramedgivandet. Dokumentet ges ut på engelska och svenska i ett och samma dokument för att det ska vara läsbart i hela världen. Föräldramedgivandet gäller för minderåriga som ska resa ut eller in i ett land och uppvisas till myndigheter eller gränskontrollen som kontrollerar att föräldern/föräldrarna har godkänt resan. Föräldramedgivandet ska skrivas under av föräldrarna.
 
Vilka är Utrikesgruppen?
 
Utrikesgruppen erbjuder olika tjänster för dig som på något sätt kommer i kontakt med utlandet. En av Utrikesgruppens mest populära tjänst är utfärdandet av föräldramedgivande. Besök gärna deras webbplats för ytterligare hjälp. www.utrikesgruppen.SE