Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Nyhet

Dagens fråga: Behövs föräldramedgivande? Konsumenthjälp sedan år 2016

Konsumentenheten har sedan år 2016 hjälpt konsumenter i Sverige. Idag ska vi berätta mer om handlingen eller resetillståndet för minderåriga som vi väljer att kalla för föräldramedgivande.

Frågan vi ofta får av konsumenter: Behövs verkligen ett föräldramedgivande?

Svaret är ganska enkelt. Ska minderåriga resa utomlands på ett sätt som kan väcka misstankar hos flygbolag, myndigheter i Sverige eller utlandet eller hos gränspolis så kan ett föräldramedgivande komma att avkrävas för att säkerställa att resan har av vårdnadshavarna godkänts på förhand. Misslyckas man med att presentera ett föräldramedgivande så kan exempelvis gränspolis avbryta resan och neka barnet inresa till destinationslandet.

Föräldramedgivande är en värdefull handling som ska tas om hand varsamt

För att säkerställa att minderåriga får resa på det sätt de kan komma att göra så ska vårdnadshavarna ge sitt tillstånd i ett föräldramedgivande som styrker att barnet har rätt att resa exempelvis utomlands.

Uppgifter som ska presenteras i handlingen är bland annat följande:

  • Barnets personuppgifter
  • Vårdnadshavarnas personuppgifter
  • Överenskommen reslängd
  • Avreseort
  • Destination
  • Eventuell medresenär
  • Med mera

Hur beställer jag ett föräldramedgivande?

För att beställa ett föräldramedgivande så kan du besöka Officiella Utrikesgruppens webbplats. Utrikesgruppen framställer föräldramedgivanden och föräldramedgivandet du beställer kommer att sändas över till dig i en väldigt snabb handläggningsprocess.

Utrikesgruppen har utfärdat tusentals föräldramedgivanden som presenterats världen över.

Klicka dig vidare här.