Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Nyhet

Hjälp med ett resetillstånd för barn – Föräldramedgivande

Vad är ett resetillstånd / föräldramedgivande och vad används det till?

Ett föräldramedgivande är en handling som vårdnadshavarna undertecknar för att barnets resa ska godkännas och kunna genomföras. Uteblivna föräldramedgivande medför att barnets resa kan avbrytas.

Det är viktigt att samtliga uppgifter om vårdnadshavarna antecknas i handlingen tillsammans med den resplan som gäller. Sådana uppgifter som ska finnas med i föräldramedgivandet är bl.a för- och efternamn, personnummer eller passnummer, adress, telefonnummer och e-postadress för att anses vara giltigt. Villkoren för resan ska antecknas i föräldramedgivandet. D.v.s vart reser det minderåriga barnet ifrån samt till vilken destination.

I vissa fall reser barnet ensamt och då behöver man anteckna detta i föräldramedgivandet. Det är också viktigt att anteckna personuppgifter på en eventuell vuxen medresenär som följer med barnet på resan.

Jag har inget föräldramedgivande med på resan?

Länder och flygbolag har strikta krav på att en resefullmakt ska kunna uppvisas när barn reser.

– Det förkommer mycket strikta kontroller när barn reser utomlands och slumpvisa kontroller genomförs kontinuerligt för att kontrollera barns resor. Om barnet inte har tillstånd att genomföra resan kan misstankar om brott uppstå.

Så beställer du ett Föräldramedgivande

Dokum.se hjälper till och formulerar korrekta föräldramedgivande för dig och ditt barn.

Klicka här för att beställa ett föräldramedgivande.

Ytterligare läsning

Flyga med andras barn ryanair
Fullmakt resa med andras barn engelska
Åka utomlands med barn gemensam vårdnad
Intyg resa med annans barn norwegian
Resa med annans barn ryanair
Resa med barn under 18
Resa med barn under 16
Blankett för vårdnadshavares medgivande
Intyg resa med annans barn
SAS medgivande minderårig
Flyga med minderårig utomlands
Resa med barn annat efternamn
Flyga med minderåriga barn
Minderårigt barn med annat efternamn resa
Resa utomlands med barn med annat efternamn
Resa utomlands under 18 intyg
Resa med barn ensam vårdnad
Föräldramedgivande – resa med barn
Föräldramedgivande USA
Resa med barn till USA
Föräldramedgivande Bosnien
Föräldramedgivande Thailand
Föräldramedgivande Spanien
Föräldramedgivande Grekland
Föräldramedgivande Serbien
Föräldramedgivande Sverige
Föräldramedgivande Albanien
Föräldramedgivande Turkiet
Föräldramedgivande Portugal
Föräldramedgivande Kroatien
Föräldramedgivande Italien
Föräldramedgivande Malta
Mall föräldramedgivande
Föräldramedgivande mall
Föräldramedgivande gratis
Föräldramedgivande Spanien
Föräldramedgivande gratis mall
Föräldramedgivande Utrikesgruppen mall
Föräldramedgivande mallar