Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Nyhet

Efterlevanderegistret Sverige AB – Därför behövs detta!

Efterlevanderegistret för anhöriga och avlidna

Efterlevanderegistret är ett register för utbetalningar och arvsdelning till anhöriga. Det kan användas av svenska och utländska myndigheter, försäkringsbolag, banker och företag som söker kontakt med efterlevande.

Missa inte viktiga kontakter

I många fall har man inte alls någon koll på vad den avlidne i många fall hade eller har för tillgångar. Med hjälp av Efterlevanderegistret kan du få notiser om exempelvis ett försäkringsbolag försöker komma i kontakt med nära anhöriga för utbetalning av medel d.v.s pengar.

Uteblivna utbetalningar även flera år efter

När en person avlider sker inte alltid arvsdelning, försäkringsutbetalningar, bolagsinventeringar eller annat som personen hade i sin ägo automatiskt till anhöriga. Har den avlidne haft engagemang och egendom som anhöriga inte känner till är det dessutom mycket svårare att genomföra delning.

Även flera år efter att en person har gått bort verkställs olika utbetalningar till anhöriga. Om det inte finns kontaktuppgifter till en anhörig riskerar utbetalningarna att gå förlorade eller försenas ytterligare i många år.

Efterlevanderegistret

Som anhörig får du meddelanden när någon vill ha kontakt med dig för en eventuell utbetalning. Du får uppgifter om ärendet och inleder en kontakt. Ärendet avslutas när du som anhörig har fått utbetalning eller för vad ärendet avser.

Registret används både av svenska och utländska aktörer, såsom: myndigheter, banker, försäkringsbolag, företag. Syftet med registret är att underlätta för olika utbetalningar och arvsdelning till anhöriga.

Besök Efterlevanderegistret här