Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Nyhet

Genomgång av Föräldramedgivande – Detta behöver du

Föräldramedgivande

Så här kan ett föräldramedgivande se ut

Vad är ett Föräldramedgivande?

Ett föräldramedgivande är ett dokumenterat resesamtycke där du/ni som vårdnadshavare samtycker till barnets utlandsresa. Handlingen behöver vara på engelska för att vara gångbar i hela världen. Det räcker alltså inte med endast det svenska språket.

Viktigt att tänka på!

I detta avsnitt kommer vi att gå igenom vad du behöver tänka på för att barnets resa ska kunna genomföras enligt de internationella regler som tillämpas.

Viktigaste frågan som lyder är: När behövs ett föräldramedgivande?

Ett föräldramedgivande behövs om barnet reser själv, med endast en vårdnadshavare eller med någon annan.

Ett samtycke dig som vårdnadshavare måste alltid kunna uppvisas vid förfrågan.

Kom ihåg att barn som reser utomlands alltid behöver ditt (vårdnadshavarens) skriftliga samtycke och om inte ett skriftligt samtycke kan uppvisas kommer barnets resa omedelbart att avbrytas.

Länder och flygbolag måste följa internationell lagstiftning.

Länder och flygbolag har krav samt regler som måste efterföljas och för att kunna säkerställa att den internationella familjerätten efterföljs så måste styrkta handlingar kunna uppvisas som bevisar att ditt barn får resa. Först vid denna presentation så kommer resan att kunna genomföras. Man vill helt enkelt undvika att ditt och andras barn inte förs bort mot föräldrarnas vilja samt undvika eventuella komplicerade juridiska domstolsprövningar som kan bli väldigt kostsamma både för föräldrar men även för flygbolag och myndigheter som brister i sina kontroller.

OKEJ! Så hur ordnar jag med ett föräldramedgivande?

Att ordna ett eget föräldramedgivande eller beställa ett från den officiella aktören är inte speciellt komplicerat och här berättar vi mer om hur du går tillväga.

Skriva ett eget föräldramedgivande

Givetvis kan du skriva ett eget föräldramedgivande men tänkte då på att tillståndet behöver vara på engelska och korrekt skrivet för att vara förståeligt och läsbart av myndigheter i andra länder. Om viktig information uteblir i föräldramedgivandet kommer handlingen inte att godtas och ditt barns resa kan stoppas.

Vilka uppgifter behöver jag ha med i föräldramedgivandet?

Tänk på att få med alla nödvändiga uppgifter om det minderåriga barnets resa. De uppgifter som behöver sammanställas i handlingen bör vara:

 • Barnets personuppgifter
 • Avreseort
 • Destination
 • Reselängd
 • Föräldrarnas personuppgifter
 • Hur reser barnet?
 • Vem reser barnet med?
 • Reser barnet själv?
 • Ska resan villkoras?
 • Har barnet en medresenär
 • Vem reser barnet hem med?
 • Har barnet tillstånd att få resa av bägge vårdnadshavarna?
 • Har barnet tillstånd att få resa av vårdnadshavaren?
 • Reser barnet med ett äldre syskon?
 • Reser barnet med en släkting?
 • Är barnet på klassresa?
 • Får barnet mellanlanda?
 • Måste barnet resa enligt en speciell resplan?
 • Reser barnet till destinationen själv med med sällskap hem?

Så här får du istället hjälp med ett föräldramedgivande

Många gånger kan det bli fel om man själv försöker sig på med juridiskt komplicerade handlingar och för dig som vill bespara dig just detta kan du vända dig till den aktör som framställer juridiskt korrekta och globalt gångbara föräldramedgivande som kan uppvisas till samtliga myndigheter och flygbolag i hela världen utan att du behöver riskera att barnets resa avbryts.

Föräldramedgivande beställning

För att beställa ett föräldramedgivande så klickar du på nedan länk:

Till beställning av föräldramedgivande

Handlingen kommer att framställas på engelska och svenska för att vara gångbar i hela världen. Slipp stressen och rädslan med detta korrekta föräldramedgivande.

Google sökord: resa själv med barn, får barn resa ensamma, vad kostar föräldramedgivande, att resa ensam, föräldramedgivande mall, föräldramedgivande blankett pdf, hur ser föräldramedgivande ut, kan man skriva ett föräldramedgivande själv, resa med barn olika efternamn, föräldramedgivande engelska, föräldramedgivande svenska, resa under 18 år, resa med barn utomlands, åka utomlands med barn gemensam vårdnad, måste båda föräldrarna godkänna utlandsresa, kan man resa utan vårdnadshavare, fullmakt resa med andras barn engelska, hur skriver man ett Föräldramedgivande, hur visar jag att jag är barnets vårdnadshavare, vad är föräldramedgivande.

Vilka är vi på Konsumentenheten?

Konsumentenheten har erbjudit kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016 med fokus på att konsumenten ska kunna ta välgrundade beslut. Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att ta kontakt med oss.