Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Nyhet

Föräldramedgivande – konsulär säkerhet för barn som reser utomlands

Så upprättar du ett föräldramedgivande när ditt barn ska resa till ett annat land. Tillståndet ska tas med och visas upp i gränskontrollen på destinationslandet och till flygbolag som efterfrågar det. Föräldramedgivandet är ett krav för minderåriga som reser till ett annat land. Tillståndet gäller för minderåriga som reser ensamma, med någon av sina vårdnadshavare eller med en tredje person.

När ett minderårigt barn ska resa utomlands är det viktigt att man tar med sig föräldramedgivande som är ett tillstånd från vårdnadshavarna. Inresekraven för minderåriga bör kontrolleras med destinationslandets myndigheter. Många länder kontrollerar minderårigas resor extra noggrant för att kunna motverka brott mot barn.

När vårdnadshavare ansöker om föräldramedgivandet måste nödvändiga uppgifter lämnas som styrker att ett minderårigt barn får lämna landets gränser. Tillståndet ska vara skrivet på engelska så att gränskontrollen och flygbolag i andra länder kan läsa vad som står.

Konsulär säkerhet från officiella Utrikesgruppen

Du som är vårdnadshavare måste ansöka om föräldramedgivandet online. Det gör du på officiella Utrikesgruppens webbplats som handlägger denna konsulära service. På webbplatsen ska du svara på vissa frågor för att tillståndet ska kunna utfärdas. Handlingen skickas sedan digitalt till vårdnadshavarna.

Tänk på att inte lämna ut personuppgifter till andra aktörer än officiella Utrikesgruppen. Barns uppgifter ska skyddas extra noggrant. Om din information hamnar i fel händer kan det ge problem.

Resa med andras barn – vilka regler gäller?

Om du ska resa med andras barn ska vårdnadshavarna till barnet ge sitt tillstånd. Du får inte resa med andras barn till andra länder utan att du först har fått det godkänt av vårdnadshavarna. Om du reser med ett barn utan tillstånd är det brottsligt. Du kan straffas för brottet bortförande av barn.

Res alltid säkert med barn och tänk på vilka regler som gäller.