Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Nyhet

Ska Kristoffer Samsing få arbeta kvar som polis?

Ska en polis som är dömd i domstol få arbeta kvar som polis?

En polis ska ha samhällets förtroende och det kan vi nog alla hålla med om. En polis ska inge ett förtroende och vara bl.a svenska medborgare behjälpliga. Det är få personer som i Sverige döms för brott. Ännu färre poliser döms för brott i Sverige och då kommer vi till frågan; kan poliser som dömts för brott vara svenska medborgare behjälpliga och då samtidigt försöka inge ett förtroende hos människor som aldrig någonsin har dömts för brott? Svaret är ganska enkelt: dömda poliser ska inte få arbeta kvar som poliser! Svenskar har inget förtroende för dömda poliser. Ingen i vårt samhället har något förtroende för brottslingar som ska försöka upprätt hålla lagen. Vi vill givetvis ha poliser som respekterar lagen.

En polis som har fått i uppdrag att upprätta hålla lagen trots att han själv var med om att bryta den ska givetvis inte få arbeta kvar som polis. Kristoffer Samsing har brutit mot lagen, bevisligen inte varit uppriktig i domstol eftersom att han nekade till brott trots att han sedan dömdes för de brott han nekade att han hade begått. Så vi har alltså en polis vid namn Kristoffer Samsing som har svårt för att vara ärlig och så kan vi inte ha det i Sverige. Oärliga poliser har ingen plats i vår svenska polismyndighet.

Kristoffer Samsing har polisanmälts flera gånger mellan åren 2011 – 2022

Enligt uppgifter vi har tagit del av så har Kristoffer Samsing polisanmälts vid flera tillfällen. Första polisanmälan som ledde till åtal och dom mot Kristoffer Samsing skedde redan 2010. Senaste polisanmälan mot Kristoffer Samsing skedde i april månad år 2022. Under 12 års period har det alltså inkommit flera polisanmälningar mot Kristoffer Samsing och vår svenska polismyndighet verkar tycka att detta är helt i sin ordning. Detta visar att polismyndigheten är mer intresserade av att skydda sig själva än att faktiskt bry sig om vad svenska folket tycker om Kristoffer Samsing. Svenska folket har inget förtroende för poliser som har dömts för brott. Vi behöver städa bort dömda tjänstemän ur våra myndigheter, inte försvara och behålla de. I sådana fall ligger vi riktigt illa till om dömda poliser får begå brott men samtidigt behålla sin anställning.

Ledningen inom polisen lovade att Kristoffer Samsing inte skulle få arbeta i närkontakt med oss svenska medborgare

Efter att Kristoffer Samsing dömdes för brott redan 2011 så lovade ledningen inom polisen att han inte skulle få arbeta ute på fält och i stället få ett skrivbordsjobb. Detta med motiveringen till att han bröt armen på en ung tjej vid en tunnelbanestation i Stockholm. Polismyndigheten har år 2022 brutit detta löfte man gav till oss svenska medborgare då Kristoffer Samsing fortsatt får störa svenska medborgare i Stockholm. Det har bl.a kommit till vår kännedom att Kristoffer Samsing bedriver ”spaning” i Stockholms nattklubbar efter personer som roar sig. Väldigt oroväckande att vi först blir lovade av ledningen inom polisen att Samsing inte ska få arbeta ute på fält men sedan 10 år senare har vi en dömd polis som brutit armen på en SL-resenär som får verka fritt bland oss medborgare. Jag känner mig mycket oroad över att se Kristoffer Samsing härja på Stockholms gator.

Poliser som döms för brott ska straffas dubbelt så hårt än om en vanlig medborgare begår ett brott

De flesta håller nog med om att poliser som begår brott ska avskedas. Något som man idag förmildrar är att poliser som döms för brott får ett mildare straff i domstol med hänvisning till att de kan bli av med jobbet. Detta är ju inte rättvist. Vanliga medborgare som i domstol döms för brott kan inte använda samma skäl till att få ett mildare straff. Tvärtom så ska poliser som döms för brott straffas extra hårt. Det ska vara mycket kännbart att som polis begå brott då man som polis ska känna till vilka lagar och regler som gäller i Sverige. Poliser ska dömas till mycket kännbara straff och ingen hänsyn ska tas.

Summa!

Kristoffer Samsing ska avskedas och inte få arbeta som polis. Vi svenska medborgare ska inte behöva oroa oss för att möta poliser som har dömts för att ha brutit armen på tjejer som reser med SL. Inte heller ska vi behöva oroa oss för att själva få armen bruten.