Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Nyhet

Krav på besöksförsäkring för medborgare utanför EU

Medborgare i länder utanför EU måste ha en besöksförsäkring för att få visum eller uppehållstillstånd i Sverige. Försäkringen är en sjukförsäkring som täcker kostnader som uppkommer i samband med akut läkarvård. Försäkringen tecknas av boende i Sverige som bjuder in någon till Sverige eller för andra visumbesök till Sverige.

LÄS UTRIKESGRUPPENS KRAVLISTA PÅ BESÖKSFÖRSÄKRING HÄR.

Du kan läsa mer om vad som gäller för besökare till Sverige och beställa besöksförsäkringen på Utrikesgruppens webbplats. Du kan också teckna försäkringen direkt online. Utländska medborgare omfattas inte av den allmänna sjukvården i Sverige. Hela listan över vilka länder vars medborgare behöver en besöksförsäkring går att läsa i tabellen på Utrikesgruppens webbplats.

En besöksförsäkring kan tecknas för samtliga utländska medborgare som inte uppnått en ålder av 70 år. Det är du som är boende i Sverige som måste teckna försäkringen åt den person som ska resa in till Sverige.

Sverige har krav på att medborgare från andra länder ska ha en besöksförsäkring.

Besöksförsäkring över 70 år

Om en besökare till Sverige är 70 år eller äldre kan besöksförsäkringen inte köpas i Sverige. Kontrollera därför med försäkringsbolaget i landet besökaren kommer från.

Du måste kontrollera med svenska ambassaden om det utländska försäkringsbolaget är godkänt av svenska myndigheter.

Besöksförsäkring över 80 är

Om en besökare till Sverige är 80 år eller äldre kan besöksförsäkringen inte köpas i Sverige. Kontrollera därför med försäkringsbolaget i landet besökaren kommer från.

Du måste kontrollera med svenska ambassaden om det utländska försäkringsbolaget är godkänt av svenska myndigheter.

Viktiga länkar

>Pressmeddelande – krav på besöksförsäkring

>Teckna försäkringen online

>Migrationsverkets krav