Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Nyhet

Brevon.se – Frihetsberövades förstahandsval.

Behöver du komma i kontakt med en frihetsberövad person i Sverige? Om svaret är ja så kan du läsa vidare här.

Brevon.se är en brevtjänst för anhöriga, familjemedlemmar, vänner och bekanta som önskar att skicka brev till personer som är frihetsberövade i Sverige. Vare sig personer befinner sig på ett häkte eller anstalt så har du med Brevons tjänst möjlighet att skicka digitala brev online som sedan konverteras om till riktiga fysiska brev.

Brevon.se står för kuvert, papper, utskrift, porto samt inlämning till posten.

Du som använder Brevons tjänst behöver inte tänka på så mycket mer än att skriva ditt brev online till en frihetsberövad person för Brevon tar hand om resten så att du slipper springa iväg till kiosken och köoa frimärken, skrivpapper m.m för att breven ska komma fram till den frihetsberövade.

På Brevons hemsida under sektionen om oss hittar vi följande beskrivning:

Brevon.se är en tjänst där anhöriga har möjlighet att snabbt och smidigt skicka riktiga brev till intagna. Breven skrivs digitalt online på brevon.se där vi sedan ser till att brevet omvandlas till ett riktigt fysiskt brev och når den frihetsberövade. Oftast är brevkontakt det främsta och ibland det enda kommunikationsmedlet som intagna har med omvärlden. Allt är inkluderat i vår tjänst så som utskrift av brevet, ett kuvert, porto samt inlämning till posten.

Brevon lanserades för att göra det enklare för anhöriga och frihetsberövade att hålla kontakten med varandra. När anhöriga inte orkar köpa alla postprodukter, leta efter en skrivare eller befinner sig utomlands är Brevon den perfekta lösningen till att hålla en mer kontinuerlig kontakt.

Vi kan starkt rekommendera Brevon

Brevons tjänst är mycket uppskattad och lätt att förstå samt använda. Det kostar inte speciellt mycket att använda tjänsten och breven kommer fram i tid.

För att skicka ett brev med Brevon.se klicka här.