Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Nyhet

Miljonregnet över Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB – ett lyckat koncept

Det svenska bolaget Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB grundades 2019. Företaget har sedan dess växt i en rekordfart som gravbranschen tidigare inte har sett. Det populära bolaget ansvarar för många kyrkogårdar i Sverige där de utför olika begravningstjänster. Idag har företaget över 100 000 kunder som får en enklare åtkomst till de allra viktigaste begravningstjänsterna.

Gravbranschen har varit bortglömd och illa sköt, detta har fått negativa konsekvenser för sörjande människor. Lösningarna på illa skötta kyrkogårdar med tillhörande gravplatser och gravstenar har varit ett stort fokus för Gravskötsel & omvårdnad. Från starten har bolaget velat underhålla alla Sveriges kyrkogårdar på ett sätt som ska skapa ett lugn och ro för anhöriga som besöker sina anhöriga.

Bolagets framfart har varit möjlig på grund av det existerar ett stort kapital av kunskap inom flera områden i begravningsbranschen sedan många år tillbaka. Det krävs en stor och exakt planering för att kunna underhålla så många begravningsplatser som Gravskötsel & omvårdnad fått ansvaret att göra. Här finns anställda och underleverantörer från norra till södra delarna av Sverige, alltid förberedda med att utföra tuffa arbetsuppgifter på kyrkogårdarna.

Det här är ett samhällsviktigt bolag som på ett spännande sätt har löst många av de svårigheter det är med att underhålla så många kyrkogårdar på avlägsna platser i Sverige. Man ska komma ihåg att det på många kyrkogårdar saknas el och vatten. De problemen har inte stoppas Gravskötsel & omvårdnad.

Gravskötsel & omvårdnads personalstyrka på plats i en kyrkogård

Sveriges största gravskötselbolag

Bolagets framfart syns inte bara på vägarna på kyrkogårdarna, utan även i antalet kunder och underleverantörer. Kunderna flockas till bolagets förenklade sätt att underhålla allts som kan tänkas göras på en kyrkogård. Från 0 kunder till över 100 000 kunder på några korta år. Det gör bolaget till det populäraste inom hela begravningsbranschen.

Succén ger ett gott avtryck hos anhöriga till människor som har lämnat vår jord. När anhöriga får komma till en ren och fin gravplats känner många att hit kan man återkomma. En gravplats ska vara en fin plats som ger utrymme för eftertanke. Här vill man minnas sina anhöriga och tänka på det fina den avlidne givit i sitt liv.

– ”Det är mycket viktigt att vi håller alla kyrkogårdar i Sverige i ett riktigt gott skick som gör att sörjande människor får möjligheten att återkomma till en plats som ger ett lugn och ro, säger Martin Eriksson, personalansvarig hos Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB”.

Kyrkogårdar ska vara en värdig plats

För Gravskötsel & omvårdnad har mycket fokus och detaljplanering legat på att göra det fint och värdigt för både avlidne och de människor som ska besöka kyrkogårdarna. För bolagets kunder är budskapet att fortsätta vara ledaren inom gravskötselbranschen med fokus på att ständigt utveckla verksamheten och deras långsiktiga kundrelationer.

”Varje kund är superviktig och vi värderar personen väldigt högt. När vi får i en kund innebär det att kundens många familjemedlemmar och oftast en hel del vänner nu besöker en gravplats som vi underhåller. Det gör att fler och fler anhöriga till den avlidne återkommer till en gravplats som efter vårt underhåll fått ett värdigt utseende. Nu vill man komma tillbaka eftersom att det blivit en fin plats att besöka, säger Martin Eriksson på Gravskötsel & omvårdnad.”

Gravskötselbranschen innehåller många känslor

När ett bolag säljer underhåll till kyrkogårdar kommer man i kontakt med många människor som sörjer. Det är inte som vilken bransch som helst. En vanlig försäljning av ”vanliga” produkter innebär inga känslomöten men i gravbranschen måste man verkligen ha kunskap, om framför allt sorg. Det räcker inte med att säga hej och sedan hejdå och någonstans där i mellan sälja en produkt. Skulle man göra så, då skulle det kännas känslolöst.

Gravskötsel & omvårdnad har varit med i branschen så länge att man förstår vad sorg verkligen innebär. Sorg är många känslor, tankar och reaktioner.