Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Nyhet

Hyresreducering vid renovering

När saker och ting krånglar och går sönder i din lägenhet bör du veta att du har rätt till att allt ska fungera. Du ska inte bo i en lägenhet som är trasig. Som hyresgäst har du många rättigheter och du kan få hyresreducering vid en renovering. För att du ska vara berättigad till hyresreducering är det bra om du känner till reglerna.

Det finns många hyresvärdar som inte följer reglerna och låter hyresgäster bo i lägenheter som inte håller måttet. För att kunna få rätt i sak är det viktigt att man är medlem i Hyresgästkassan som hjälper hyresgäster oavsett vilka problem som har uppstått.

Hyresvärden har flera skyldigheter till att underhålla din lägenhet så att den håller ett brukbart skick. Alla brister som uppstår ska åtgärdas av hyresvärden med jämna mellanrum. Det gäller samtliga utrymmen i bostaden och hyreshuset. Om du upptäcker att så inte sker kan du kontakta Hyresgästkassan.

När kan du få hyresreducering?

Du har rätt till hyresreducering i flera fall. Med hyresreducering innebär att du få en hyra som är lägre än vanligt på grund av brister vid renovering av de problem som har uppstått i lägenheten. Hyresreducering påbörjas från den dag du har valt att anmäla problemen.

Det är viktigt att du anmäler bristerna i din bostad så fort du upptäcker det. Detta då du just får hyresreducering från dagen du har anmält händelsen.

Om hyresvärden vägrar åtgärda en brist

Om hyresvärden ignorerar att åtgärda bristerna kan du kontakta hyresnämnden som kan tvinga hyresvärden att åtgärda felen. Detta sker med ett åtgärdsföreläggande som kan vara förenligt med ett vite, vilket innebär att om hyresvärden inte åtgärdar felen kan böter delas ut.

Begär hyresreducering genom att dokumentera felen och skicka till hyresvärden. Glöm inte att ange hur mycket du vill att reduceringen ska ske med.