Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Nyhet

Allt om krav på föräldramedgivande när minderåriga ska resa utomlands

Ett föräldramedgivande är en handling från officiella Utrikesgruppen som styrker att barn har fått tillåtelse att resa utomlands. Resetillståndet ska uppvisas så att gränskontroller ska kunna säkerställa att den minderåriga inte lämnar landet mot önskemål från båda vårdnadshavarna. Ländernas rättssystem vill undvika komplicerade internationella rättsliga tvister.

För att kunna minimera fallen med bortförande av barn utövar gränskontroller, myndigheter, flygbolag och andra organisationer extra tillsyn när barn reser till annat land. Extra kontrollerar existerar för minderåriga som reser. Resplanen som barnet ska genomföra granskas efter uppgifterna som finns i barnets föräldramedgivande. Ett föräldramedgivande innehåller viktiga uppgifter om bland annat barn för att styrka barnets rätt att resa så som det anges i ett föräldramedgivande. Föräldramedgivandet ska användas för en resa åt gången och gäller för minderåriga och deras vårdnadshavares egna säkerhet.

När ett barn ska resa är det viktigt att vårdnadshavare kontrollerar inresereglerna och vilka krav på föräldramedgivande som gäller. Som regel kräver samtliga länder och flygbolag att minderåriga uppvisar ett föräldramedgivande vid resa. Barnet får med tillåtelse i ett föräldramedgivande stiga ombord på ett flygplan och passera olika gränskontroller. Föräldramedgivandet måste skrivas under av båda vårdnadshavarna.

Familjerätt och undvika komplicerade internationella rättsliga tvister

Det finns flera metoder för att kunna förebygga brott mot familjerätt och bekämpa handel med barn. Varje land har utöver krav på föräldramedgivande ytterligare tillvägagångssätt för att minimera riskerna med bortförande av barn samt minska fallen av internationella tvister.

Om ett land är ansluten till Haagkonventionen är det enklare att få hem olovligt bortförda barn hem igen. Haagkonventionen är den största internationella erkända konventionen för hjälp och bistånd med att skydda och få hem barn till sina hemländer.

Föräldramedgivandet är en säkerhetsåtgärd när minderåriga ska resa utomlands. När någon ska resa med barn som är ensamresande barn, som reser med någon annan än vårdnadshavarna eller annan person – ska föräldramedgivandet styrka rätten till utlandsresa.

Ett barn i ett flygplan på väg till sin destination

Föräldramedgivande resa med barn

Det finns vissa regler när ett barn reser med någon annan utomlands, ensamresande bar, om barnet reser med en tredje person eller om barnet reser med en av föräldrarna. Det finns ett krav på att man ska kunna uppvisa föräldramedgivandet till länder och flygbolag när minderåriga reser utomlands.

Föräldramedgivandet ska tas med under hela barnets resa utomlands och gäller för samtliga länder.

Länder kontrollerar underlag noggrant vid resa

Samtliga uppgifter som ska lämnas i ett föräldramedgivande utfärdas sedan till ett tillstånd. Föräldramedgivande ska bland annat innehålla uppgifter om barnet, vårdnadshavarna, eventuell medföljande resenär, resplanen och vittnen som styrker det som vårdnadshavarna har kommit överens om i ett föräldramedgivande. Många länder utövar extra kontroller på att alla regler efterföljs noggrant.

Tänk på att barnets föräldramedgivande ska kunna uppvisas vid samtliga tillfällen minderåriga reser. Du kan beställa ett föräldramedgivande av officiella Utrikesgruppen. En av vårdnadshavarna kan beställa ett föräldramedgivande resa med barn.

Barn som ska resa och har två vårdnadshavare måste få tillståndet godkänt av båda vårdnadshavarna. Om ett barn bara har en vårdnadshavare krävs det inte att båda vårdnadshavarna skriver under föräldramedgivande blankett. Dessa krav är förenliga med Föräldrabalkens lagar och krav på att föräldrar gemensamt ska fatta beslut som rör barn.

Föräldramedgivande blankett innehåller information om:

  • Vårdnadshavare
  • Minderårig
  • Eventuell medföljande resenär
  • Vittne
  • Överenskommelse mellan vårdnadshavare
  • Signering
  • Utfärdande föräldramedgivande av Utrikesgruppen
  • Samt övrig information om föräldramedgivandet

Tänk på detta

Personer som har föräldraansvaret har eget ansvar för att kontrollera att man efterföljer inresereglerna i ett land och regler om föräldramedgivandet. Om föräldramedgivande saknas kan resa nekas.

Barn som reser med en förälder behöver föräldramedgivande

Tänk på att det är just vid tillfällen när en av föräldrarna reser med barnet som de flesta tillfällen av bortförande av barn sker. Länder kontrollerar extra noggrant för att säkerställa att den minderåriga inte lämnar landet mot önskemål från den andra vårdnadshavaren. Samtliga uppgifter som lämnas i föräldramedgivandet ska verifieras av vårdnadshavare. Barnet får med föräldramedgivandet resa på det sätt som anges i föräldramedgivandet som har utfärdats.

Många länder släpper varken in eller ut ett barn från landets gränser om endast en av vårdnadshavarna har godkänt utlandsresan. Båda vårdnadshavarna ska alltså signera ett föräldramedgivande. Detta gäller bland annat för att bekämpa bortförande av barn där en av vårdnadshavaren är förövaren. Ofta utsätter föräldrarna ett barn för brott mellan landsgränserna utan att vara medveten om att det är ett barn.

Ta reda på vad som gäller och vilka krav som ställs när ditt barn ska resa utomlands. Om du saknar nödvändig dokumentation när ditt barn ska resa utomlands på ett sätt som är reglerat av länder kan du bli misstänkt för brott. Du får inte resa med ditt eller annat barn utan tillåtelse av vårdnadshavarna. Ett minderårigt barn är ett barn som är under 18 år. Tänk på att länder har krav för resa med barn.

Du kan ta reda på mer om vad som gäller om föräldramedgivande genom att kontakta destinationslandets myndigheter. Tänk på att beställa ett föräldramedgivande i god tid före avresa.

Både flygbolag och länder har krav på föräldramedgivande

Föräldramedgivande – en trygghet enligt svensk och internationell rätt

Enligt svensk rätt ska föräldrar som har gemensam vårdnad tillsammans besluta i frågor som rör barnet. Det innebär att en av föräldrarna inte får flytta eller resa från Sverige utan den andra förälderns medgivande. Om en av föräldrarna är ensam vårdnadshavare har denne rätt att ta med sig och flytta utomlands eller låta barnet resa med någon annan utan den andre förälderns medgivande, men det kan finnas undantag – exempelvis vid umgängesrätt. För barnets skull är det alltid bäst att vara överens med den andra föräldern.