Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Nyhet

Resa med läkemedel – detta gäller

Beställ ett läkemedelsprotokoll för resa utomlands med läkemedel

Det är bra att veta vilka regler som gäller om du bor i Sverige och behöver ta med läkemedel när du ska resa utomlands. Detsamma gäller om du kommer till Sverige med läkemedel som du har köpt utomlands.

Du måste alltid kunna visa att ett receptbelagt läkemedel är för eget bruk och för att behandla din sjukdom. Det kan du göra genom att ha med dig receptet eller ett läkarintyg, gärna på engelska. Du kan också visa att läkemedlet är ditt genom att det har en apoteksetikett med ditt namn på. Du kan få dina recept utskrivna på ett apotek.

Du kan ha flytande läkemedel i handbagaget när du ska flyga, till exempel insulin. Läs mer på Transportstyrelsens webbplats om vad du ska tänka på när du flyger med flytande läkemedel.

Resa från Sverige med läkemedel

Reglerna för att resa med olika typer av läkemedel skiljer sig åt mellan länder, även inom EU. Till exempel kan mängden läkemedel som du får ta med dig vara olika. Kraven på intyg kan också skilja sig åt.

Resa från Sverige med narkotikaklassade läkemedel

Många länder har särskilda regler för narkotikaklassade läkemedel. Exempel på sådana läkemedel är vissa smärtstillande läkemedel, vissa sömnmedel och vissa läkemedel som används vid ADHD.

Resa till Sverige med läkemedel

Det finns olika regler för hur mycket läkemedel du får ta med dig till Sverige, beroende på om du reser från ett land inom eller utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES. I EES ingår EU-länderna, samt Island, Lichtenstein och Norge.

Du får ta med dig läkemedel för ett års användning om du reser från ett land inom EES.

Du får ta med dig läkemedel för tre månaders användning om du reser från ett land utanför EES.

Beställ ett läkemedelsprotokoll för resa utomlands med läkemedel