Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Nyhet

Måste man ha körkortet med sig

När du kör bil eller ett annat körkortspliktigt fordon har du en skyldighet att medföra körkort eller annan identitetshandling. Ditt körkort ska du kunna lämna över för kontroll om en polis begär det. Dessa lagar och regler gäller enligt Körkortslag (1998:488). Här kan du ta reda på mer om vad som gäller om du kör med eller utan ett körkort när du har behörighet.

Ladda ner brukarkort för bil här.

Du ska kunna visa upp ett körkort på uppmaning av polis eller bilinspektör när du kör bil. Om ditt körkort ännu inte har utfärdats och din körning sker inom två månader från den dag då ditt körkort utfärdades, kan du istället ha med dig en handling som styrker din identitet.

Om du inte har med dig ditt körkort kan du komma att behöva betala penningböter genom ett belopp på 500 kronor. Bötesbeloppet kan endast dömas ut om din identitet inte kunde fastställas på plats. Det innebär att om du kört utan körkort men kan visa upp en annan identitetshandling kommer inga böter dömas ut.

Fastställa att du har behörighet

Om du stoppas av polis är prioriteten att kontrollera så att du har rätt att framföra fordonet du kör. Det innebär kontroll av din behörighet. Det fysiska körkortet behövs inte för kontroll av behörighet, utan sker genom slagningar i systemet.

Du måste därför kunna identifiera dig så att polisen kan kontrollera att du får köra bil. Godkända identitetshandlingar är: körkort, pass eller nationellt id-kort.

Om du stoppas av polis – ha med dig brukarkort för bil

Skaffa brukarkort för bil här.

När du kör ett fordon som du inte är registrerad ägare på kan du ha med dig ett brukarkort för bil. Brukarkortet styrker att du har rätt att nyttja och framföra bilen. Ett brukarkort för fordon används när du ska styrka att du har rätt att bruka ett fordon som du inte äger, detta under tiden du har fordonet i din besittning.

När du visar upp ett brukarkort är det ett bevis på att du har rätt att köra det lånade fordonet. Brukarkort för bil skaffar du via officiella www.brukarkort.se