Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Nyhet

Regler när du ska flytta utomlands med barn

Många länder i världen kräver att få se dokumentation på att båda vårdnadshavarna godkänner att en av vårdnadshavarna får flytta utomlands med barnet. Om samtycket saknas finns det länder som kan neka dig att få registrera dig som boende i landet. Dessa regler finns till för att skydda barn från att föras bort i andra länder. Läs mer om hur du går tillväga när du ska bosätta dig i ett land med ditt barn.

Klicka här för att skaffa samtycket.

Samtycket skaffar du hos officiella Utrikesgruppen. Samtycket är ett tillstånd från båda vårdnadshavarna och som styrker att barnet får flytta utomlands med en av vårdnadshavarna. Om samtycket saknas kan destinationslandets myndigheter vägra både inresa i landet och registrering som boende i landet.

Samtycket – flytta utomlands med barn blir giltigt när båda vårdnadshavarna skriver under. Handlingen måste tas med för bestyrkning hos en Notarius publicus som intygar att båda vårdnadshavarna faktiskt har skrivit under. Båda vårdnadshavarna måste närvara hos en valfri Notarius Publicus. En Notarius publicus kräver att vårdnadshavarna kan identifiera sig. Ta därför med legitimation som styrker din identitet.

Ett barn får inte flytta utomlands utan godkännande

Enligt svensk lag får inte ett barn flytta utomlands med en av vårdnadshavarna utan godkännande av den andra vårdnadshavaren. Andra länder har liknande regler som innebär begränsningar för barn att flytta utomlands utan godkännande.

Ett godkännande ska i regel alltid presenteras både för svenska myndigheter om så krävs och till destinationslandets myndigheter.

Om en vårdnadshavare flyttar utan godkännande kan han eller hon göra sig skyldig till brott och straff kan utdömas.

Så skaffar du samtycke – flytta utomlands med barn

För att kunna styrka att flytten utomlands med ett barn har godkänts av båda vårdnadshavarna skaffar du ett samtycke från officiella Utrikesgruppen. Följ nedan anvisningar.

  1. Klicka här för att skaffa samtycket.
  2. Fyll i uppgifter om minderårig och vårdnadshavarna
  3. Betala avgiften och ladda ner samtycket

När du har fått samtycket är det viktigt att du kontrollerar med destinationslandet om myndigheterna kräver att samtycket bestyrks ytterligare. Om myndigheterna inte anser att vårdnadshavarnas underskrifter är tillräckliga måste du ta med samtycket till en Notarius Publicus som intygar att båda vårdnadshavarna har skrivit under handlingen. Detta sker genom att båda vårdnadshavarna besöker en valfri Notarius Publicus och medtager samtycket.