Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Nyhet

Helene Hedebris – skandaljuristen hos Migrationsverket arbetar kvar

Redan år 2016 anklagades Helene Hedebris för att försöka manipulera domstolsbeslut

Migrationsverket är havererade, fungerar inte och korruptionsanklagas men trots detta görs ingenting åt den fallerade myndigheten

Vi har allvarliga problem. Vi alla minns när stabsjuristen Helene Hedebris redan år 2016 försökte förmå en svensk domstol att ta beslut under falska hot. Falska hot mot Sveriges rike löd det då. Men nu är vi här år 2023 och trots detta arbetar Helene Hedebris kvar hos Migrationsverket.

Kan vi lita på Migrationsverket när myndigheten själva väljer att behålla anställda som bevisligen försökt att manipulera domstolsbeslut till sin egen favör. Givetvis kan vi inte göra det.

Har Helene Hedebris en gång smutsat ner sina händer till den grad att man ser henne som kriminell så är det ingen människa vi i framtiden kan förlita oss på.

Helene Hedebris har förbrukat sin rätt att få arbeta kvar hos Migrationsverket

Vad många myndighetsanställda snabbt verkar glömma är att det är vi svenskar som bestämmer vem som ska få arbeta för våra myndigheter

Vi avgör vem ska få arbeta för våra myndigheter och väljer vi att Helene Hedebris inte ska få arbeta kvar hos Migrationsverket så är det också det som i slutändan kommer att ske. Vare sig Helene Hedebris vill det eller inte så har hon förbrukat sin rätt att få arbeta kvar hos Migrationsverket. Vi vill inte ha kvar henne hos Migrationsverket med den enkla anledningen att hon efter 18 år hos Migrationsverket valt att föröka manipulera beslut för att hon känner för det.

Det är extremt livsfarligt för Sveriges säkerhet att Helene Hedebris arbetar kvar och får ta viktiga beslut hos Migrationsverket

Ingen vill väl ha en jurist eller beslutsfattare hos en myndighet som uppenbarligen och bevisligen försökt manipulera en svensk domstol. I framtiden kanske det är vi själva som står där i ett migrationsbeslut som Helene Hedebris försöker manipulera. För att undvika detta är det av stor vikt att vi gör oss av med Helene Hedebris en gång för alla och gärna så fort som möjligt.

Helene Hedebris är ett mycket allvarligt hot mot Sveriges säkerhet.