Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Nyhet

Barnrättsgruppen – alla föräldrar behöver läsa detta

Har du ett barn eller har du fler? Att ha ett skydd mot tvångsåtgärder som riktas mot dina barn från myndigheter är idag ett måste.

Gå med i Barnrättsgruppen i tid – vänta inte tills att det är försent, då kan du missa hjälp eftersom det är 60 dagars väntetid

I Sverige har vi ett stort antal myndigheter. I princip allt barnen idag gör övervakas eller kontrolleras av svenska myndigheter. Det börjar redan hos barnmorskan när barnet bara är några dagar gammalt och fortsätter sedan tills barnet blir äldre.

Under denna tid som barnet har växt upp är det numera en förhöjd risk idag att ditt barn råkar ut för att tvångsåtgärder riktas mot barnet av olika svenska myndigheter. Sådana tvångsåtgärder kan i många fall vara hel felaktiga eller olagliga som saknar stöd i lag. Många gånger har handläggaren även gjort personligen bedömningar utifrån egna livsregler som även det saknar stöd i lag.

Många föräldrar vars barn det riktats tvångsåtgärder mot har inte haft kraft, ekonomi eller tid för att stå emot en stor myndighet som mer eller mindre helt enkelt sagt att; detta är vad som gäller och du kan tyvärr inte göra något åt det. Och det är här Barnrättsgruppen kommer med in i bilden.

Barnrättsgruppen arbetar på riktigt för barnen och föräldrarna. Gå med du också, gör inte misstaget att lämna över barnens liv när felaktiga beslut och tvångsåtgärder i framtiden riktas mot ditt barn.

GÅ MED BARNRÄTTSGRUPPEN

Varför finns Barnrättsgruppen och hur kom de till?

Barnrättsgruppen grundandes i samband med att man såg en stor efterfrågan om ett billigt skydd för tvångsåtgärder mot barn som inte kostade allt för mycket.

Många barn råkade illa ut i myndigheternas händer och felaktiga beslut togs som sedan fick förödande konsekvenser för familjerna. Många gånger var handläggningstiden också extremt lång att familjer lev i ovisshet.

Barnrättsgruppen ville hjälpa dessa familjer med barn och gör nu detta i stor skala.

GÅ MED BARNRÄTTSGRUPPEN