Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Nyhet

Lånade en bil resulterade i utmätning av Kronofogden

Om en skuldsatt person kör en bil som han eller hon har lånat av någon annan, exempelvis från sin familjemedlem eller från sin arbetsgivare så kan polis stoppa fordonet och sedan kalla på Kronofogden som då utmäter bilen – Polisen och Kronofogden struntar i vem som står som registrerad ägare i bilregistret

Kronofogden finns till för att driva in skulder och ibland gör skuldsatta personer allt i sin makt för att dölja vilka tillgångar de har, det fuskas med registrering av ägare på bilen m.m. Vem som faktiskt står som registrerad ägare i bilregistret är endast en indikation på vem som kan vara ägaren av bilen berättar Kronofogden.

Vi behöver heller inte vara på plats berättar kronofogden, det räcker med att polisen kontaktar oss och berättar vem de har stoppar och kontrollerat.

Vi på Kronofogden anser dock att den person som kör bilen också har besittning av bilen också är ägaren av bilen så därför under poliskontroller så har polisen som rutin att kontrollera om föraren av bilen har registrerade skulder. Har han eller hon det så kallar polisen på oss hos Kronofogden och vi utmäter bilen enligt den nya lagen som kallas för distansutmätning.

Hur skyddar man sig mot att en utlånad bilen beslagtas av polis och sedan utmäts av Kronofogden – läs mer om Brukarkort?

När polisen och kronofogden gör sin bedömning i att föraren har bilen i sin besittning och därför också ska anses vara ägaren av bilen så är det mycket viktigt att komma ihåg att detta är polisens och kronofogdens bedömning i och med att de har ett intresse i att skuldsatta personer också betalar sina skulder. Det är Kronofogdens jobb i Sverige.

Det betyder inte att det är det slutgiltiga beslutet. Sista ordet är ännu inte sagt.

Du kan styrka att bilen endast har lånats ut.

Det finns inget förbud mot att låna ut bilar till nära anhöriga som har skulder eller till anställda som för den delen också har registrerade skulder. Polisen och Kronfogden ser endast en superchans i att reglera skulder och därför beslagtar man och utmäter bilen som föraren alltså kör trots att bilen faktiskt också är/kan vara en bil man bara lånat av sin mor, far, bror, syster, vän eller av sin arbetsgivare.

Vad är ett Brukarkort för fordon

Som namnet antyds är det ett bevis på vem som får bruka bilen

Ett brukarkort är ett tillstånd som du skaffar när du lånar en bil från någon eller om du ska låna ut en bil. Brukarkortet kan skaffas för samtliga registrerade fordon i Sverige och visar att du har fått tillåtelse av ägaren att bruka bilen.

En förare med skulder som lånar en bil och kan uppvisa ett brukarkort för fordon till kontrollerande polis har mycket starka bevis för att bilen inte ägs av honom.

Beställ ett brukarkort här