Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Nyhet

Vikten av brukarkort vid utlånade fordon

Att låna eller hyra en bil privat är en praktisk lösning som många gör. Beroende på hur du ska använda bilen är det viktigt att du har en skriftlig överenskommelse som reglerar utlåningen eller hyran.

När du ska låna eller hyra ut en bil privat är det viktigt att reglera vem som ansvarar för självrisken och vad händer om du kör fordonet utomlands? Sådana frågor blir mindre komplexa när du upprättar ett brukarkort som reglerar hela utlåningen eller hyran.

Om du kör en bil som inte är din och har obetalda skulder, kan bilen tas i beslag och säljas om du inte kan bevisa att du bara använder den och inte äger den. Ett brukarkort kan vara avgörande i detta sammanhang då det fungerar som ett dokument som bevisar att du har tillstånd att använda fordonet utan att äga det.

Utlånade fordon som körs utomlands

Om du planerar att köra en lånad bil utomlands kräver många att föraren kan bevisa att ägaren har gett sitt tillstånd till att föra bilen till ett annat land.

Brukarkortet tjänar i detta fall som ett viktigt juridiskt dokument som styrker att ägaren har gett sitt tillstånd för användningen av bilen.

Hyresavtal för fordon

Många hyr även ut sin bil privat till en kollega, vän eller en familjemedlem. I dessa situationer kan du använda brukarkortet som klargör hyresperioden, kostnader och vem som ska stå för självrisken.

Det är viktigt att villkoren klargörs i brukarkortet för att undvika missförstånd senare.

Vem står för självrisken?

En annan viktig aspekt som brukarkortet reglerar är ansvarsfördelningen för självrisken vid en olycka med ett lånat fordon. Självrisken är den del av skadekostnaden som föraren eller ägaren måste betala själv. Genom brukarkortet kan parterna tydligt reglera vem som är ansvarig för självrisken under körningen, vilket kan undvika eventuella konflikter i efterhand.

Om föraren ska regleras som ansvarig är det viktigt att veta att den som står på försäkringsavtalen först måste betala till försäkringsbolaget. Ägaren i sin tur har sedan rätt att kräva självrisken av föraren.