Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Nyhet

Viktigt med avtal för parkeringsböter för anställd

Det är alltid arbetsgivaren som bär det juridiska ansvaret för att parkeringsböter betalas för de bilar som arbetsgivaren äger. Detta innebär i praktiken att anställda som har fått böter under arbetstid kan undvika att betala dem själva. Arbetsgivare kan dock reglera detta med ett brukarkort.

Arbetsgivare som hanterar situationer där anställda får parkeringsböter kan enkelt lösa problemet genom att införa brukarkort. Om en anställd inte vill betala sina parkeringsböter, kan ett avtal för hantering av dessa böter vara till hjälp. Ett sådant avtal hjälper arbetsgivare att undvika skuldsituationer som kan leda till ärenden hos kronofogden. Det säkerställer också att parkeringsböter för en anställd inte behandlas som skattepliktig inkomst som förmånsbeskattas.

Skattekomplikationer om arbetsgivare betalar

Om en arbetsgivare väljer att betala en anställds parkeringsböter, betraktas detta som en skattepliktig förmån och ska därför förmånsbeskattas. För att undvika skattekonsekvenser är det rekommenderat att upprätta ett separat avtal.

Avtal för parkeringsböter ger möjlighet för den anställde att omedelbart betala sina parkeringsböter. Normalt sett är det vanligast att den anställde betalar sina böter direkt med sina egna pengar. Arbetsgivare har i regel inte rätt att dra av dessa skulder från den anställdes lön utan ett förhandsavtal som specificerar detta.

Så skaffar du avtal för parkeringsböter

  1. Klicka dig vidare till brukarkort.se
  2. Ange uppgifter om fordonet, fordonsägare, brukaren samt andra uppgifter
  3. Betala och skriv ut brukarkortet