Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Nyhet

Mäklare Emelie Palm och Adam Stephani manipulerade ett bostadsobjekt – allvarligt problem

Flera rapporter visar att mäklare och säljare ljuger och manipulerar för att få sina bostadsobjekt sålda. Ofta är mäklarna fullt medvetna om bristerna som säljarna har berättat om, men ber dem att tiga för köparen.

Det finns ett utbrett fusk när bostäder ska säljas. Det är vanligt att säljare helt undanhåller brister som är så pass allvarliga att bostäderna inte är värda det priset säljarna har fått. Många gånger krävs genomgående renoveringar.

Efter att köparen har signerat köpeavtalet och bristerna har upptäckts sjunker värdet kraftigt. I sådana situationer står köparen med betydande utgifter som måste läggas ut. Det är ett stort konsumentproblem att säljarna många gånger kan strunta i sitt ansvar.

Mäklaren Emelie Palm undahöll allvarliga brister

Dagens Process rapporterar om flera fall där säljare och mäklare ingår i en pakt för att kunna sälja trasiga objekt till höga priser. Den senaste i raden är en mäklare som sålde sin egen bostad och undanhöll flera allvarliga brister i vattenledningssystemet.

Konsumenter bör iaktta försiktighet

Vi rekommenderar att konsumenter iakttar försiktighet när de köper bostad och noggrant granskar bostadens skick. Detta då det har kommit till vår kännedom att många mäklare och säljare manipulerar sina objekt.