Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Nyhet

Sanningen om Brukarkort för Fordon – Allt du behöver veta

Brukarkort.se erbjuder en innovativ lösning för utlåning av fordon genom brukarkort för fordon, som är avsedda att tydliggöra och förenkla användningsrätten för registrerade fordon i Transportstyrelsens register som inte ägs av föraren. Denna tjänst har blivit allt viktigare i en tid där delning och utlåning av fordon blir allt vanligare. Ett brukarkort fungerar som en fullmakt och överenskommelse mellan fordonsägaren och föraren, ett hyresavtal som många även kallar det, och tjänar som ett juridiskt bindande dokument som styrker att fordonets användning sker enligt överenskomna villkor. Brukarkortet kan vid behov även användas och verkställas i en domstol.

För fordonsägare och brukare, innebär brukarkortet en lösning för att skapa och anpassa villkor för fordonets användning, från utlåningstid till specifika användningsregler, även geografiskt. Detta minimerar risken för missförstånd och tvister, och ger en juridisk trygghet genom att tydligt fastställa parternas skyldigheter och rättigheter. Det är särskilt användbart vid utlandsresor med ett fordon, där det kan krävas bevis för att föraren har rätt att framföra fordonet utomlands.

Brukarkortet är tillgängligt för alla registrerade motorfordon, inklusive personbilar, motorcyklar, mopeder, bussar, lastbilar, traktorer och terrängmotorfordon. Det kan användas för att styrka rätten att köra fordonet i en mängd olika situationer, som vid olika typer av kontroller i Sverige och utomlands, vid domstolar, kommuner, parkeringsbolag, bostadsrättsföreningar, och vid andra myndighetskontakter.

Genom att erbjuda en sådan omfattande och juridiskt bindande tjänst, bidrar Brukarkort.se inte bara till juridisk klarhet och trafiksäkerhet, utan främjar också en mer hållbar och effektiv användning av fordon​.