Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Nyhet

Bedragarnas medhjälpare Opposite Reklambyrå

Har du kanske klickat på en bluffannons på facebook, fått ett bluffmejl, bluff-faktura, eller kanske fått en bluffreklam i brevlådan – anklagelser riktas nu mot den lilla reklambyrån Opposite AB i Norrköping som främjar och aktivt deltar i bedragarverksamheter

Norrköping, någon timmes bilfärd från Stockholm. Där riktas nu allas ögon efter anklagelser mot en liten lokal reklambyrå, Opposite AB, som anklagas för att aktivt främja bluffbolag i Sverige genom sina marknadsföringstjänster. Opposite Reklambyrå erbjuder nämligen sina tjänster till alla som vill betala, oavsett om de är bedragare eller inte.

Ett bluffbolag hörde av sig till mig men rena bluffmetoder, det visade sig vara Opposite Reklambyrå som hade hjälpt de i sin marknadsföring

Berättar Johan

Enligt flera vi har kommit i kontakt med har Opposite Reklambyrå erbjudit omfattande marknadsföringskampanjer till flera företag, som senare visat sig vara blufföretag. Dessa kampanjer inkluderade digital annonsering, sociala medier-strategier och innehållsmarknadsföring. Vilket effektivt har hjälpt dessa bedragar-företag att nå ut till en bredare publik. Informationen har vi även själva inhämtat från Opposite Reklambyrås webbplats.

Flera facebook användare riktar allvarlig kritik till Opposite Reklambyrå

Är man en medhjälpare då är man en bedragare själv berättar en ung kvinna från Norrköping som känner sig drabbad

Många anklagelser började ta fart i olika annons-kampanjer online. Många berättar att flera företag som aktivt försöker att lura människor har anlitat Opposite Reklambyrå. En del känner sig så grundlurade av formuleringar som vilselett personer att tro en sak som sedan visat sig vara ett bedrägeri.

Opposite Reklambyrå hjälper enligt egen utsago till med text och innehåll vilket ligger nära till hands att då även misstänka att det är Opposite Reklambyrå som har förmedlat bluff-annonser i text till konsumenter.

Talade bara engelska i kundtjänsten – hade anlitat Opposite Reklambyrå för text och innehåll

Text och innehåll kan på många sätt vilseleda konsumenter. I ett fall känner sig en kund grundlurad av ett företag vars kundtjänst enbart talar engelska men i marknadsföringen finner vi perfekt svenska och det engelsktalande bolaget har anlitat Opposite Reklambyrå.

Lämpliga åtgärder bör riktas mot Opposite Reklambyrå

Det bör finnas utrymme för att hålla Opposite Reklambyrå till svars för åtminstone medhjälp till bedrägeri, dock menar många drabbade att Opposite Reklambyrå i själva verket är huvudmannen då det är denna reklambyrå som förmedlar budskapet i text och innehåll, inte de utpekade företagen i sig eftersom att dessa i vissa fall inte ens talar svenska.

Vi har sökt Opposite Reklambyrå för en kommentar

Opposite Reklambyrå har avböjt att svara.

Bolagsuppgifter

Opposite AB
Org.nr: 556987-4935