Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Nyhet

Är du nyfiken på vad ett Bostadskort är? Vi berättar!

Bostadskort är kort och gott ett hyresavtal för alla former av bostäder

När du hyr ut en bostad eller ett rum är det alltid bra att använda ett bostadskort som är ett skriftligt hyresavtal. Ett bostadskort skaffar du snabbt och enkelt genom att surfa in på www.bostadskort.se och sedan fyller du i alla obligatoriska uppgifter för att ladda ner hyreskontraktet. Du kan skaffa ett bostadskort när du hyr ut en hyresrätt, bostadsrätt, villa, fritidshus, äganderätt, kedjehus, parhus, radhus, kolonistuga, attefallshus eller när du har en inneboende.

Exempel på vad bostadskort innehåller:

  • uppgifter om hyresvärd
  • uppgifter om hyresgäst
  • bostadens adress
  • antal kvadratmeter i bostaden
  • hyrestid och uppsägningstid
  • hyresavgift
  • vad som inkluderas i hyran

Bostadskort för hyresrätt

Med ett bostadskort kan du enkelt skapa ett hyresavtal online när du ska hyra ut en hyresrätt.

Hyresrätt är benämningen på den typ av boende där en hyresgäst varaktigt hyr en bostad från en hyresvärd. Ett flerfamiljshus där lägenheter hyrs ut genom hyresrätt kan kallas hyreshus, medan de individuella bostäderna i huset kallas hyreslägenheter.

Bostadskort för bostadsrätt

Med ett bostadskort kan du enkelt skapa ett hyresavtal online när du ska hyra ut en bostadsrätt.

Bostadsrätt är en specifik form av bostadsupplåtelse där en lägenhet upplåts för nyttjande mot ersättning och utan någon tidsbegränsning. Den som har en bostadsrätt är medlem av en bostadsrättsförening.

Bostadskort för villa

Med ett bostadskort kan du enkelt skapa ett hyresavtal online när du ska hyra ut en villa.

En villa är ett friliggande bostadshus avsett för ett hushåll, tillsammans med den tillhörande tomten. Ursprunget till begreppet ”villa” kan härledas till antikens Rom och betyder ”herrgård” eller ”lanthus”.

Bostadskort för inneboende

Med ett bostadskort kan du enkelt skapa ett hyresavtal online när du ska hyra ut en en del av din bostad till en inneboende.

En inneboende är en person som hyr eller på annat sätt får tillgång till och nyttjar ett rum i en annans bostad under en kortare eller längre period, till skillnad från gäster som endast tillfälligt vistas i bostaden.

Bostadskort för fritidshus

Med ett bostadskort kan du enkelt skapa ett hyresavtal online när du ska hyra ut en villa.

Ett fritidshus har flera namn, exempelvis: lantställe, semesterhus eller sommarstuga, samt stuga, vilka också är termer som används för ett hus avsett för tillfälligt boende under semestrar och annan fritid.

Bostadskort för äganderätt

Med ett bostadskort kan du enkelt skapa ett hyresavtal online när du ska hyra ut en äganderätt.

Denna boendeform innebär att man innehar äganderätt till sin lägenhet. Detta ger den person eller personer som äger lägenheten möjlighet att närsom sälja, pantsätta eller hyra ut lägenheten utan ett särskilt tillstånd.

Bostadskort för kedjehus och parhus

Med ett bostadskort kan du enkelt skapa ett hyresavtal online när du ska hyra ut ett kedjehus eller parhus.

Ett kedjehus är när flera småhus är sammanbyggda genom en mindre tillbyggnad, exempelvis ett garage. Parhus är designat för två hushåll där det vanligtvis inte finns invändiga dörrar mellan bostäderna. Varje hushåll har egna separata ingångar.

Bostadskort för radhus

Med ett bostadskort kan du enkelt skapa ett hyresavtal online när du ska hyra ut ett radhus.

Ett radhus är sammansatt av åtminstone tre småhus. Radhus är direkt sammanbyggda hus med varabdra genom sina ytterväggar, vilket innebär att grannarna delar en eller två innerväggar med varandra.

Bostadskort för kooperativ hyresrätt

Med ett bostadskort kan du enkelt skapa ett hyresavtal online när du ska hyra ut en kooperativ hyresrätt.

Kooperativ hyresrätt är en ovanligare boendeform som reglerad av lag i Sverige, vilken kan ses som en mellanform mellan bostadsrätt och traditionell hyresrätt. I denna modell är föreningen hyresvärd och hyresgästen är medlem i föreningen.

Bostadskort för kolonistugor och mindre hus

Med ett bostadskort kan du enkelt skapa ett hyresavtal online när du ska hyra ut en kolonistuga, attefallshus eller mindre hus.

En kolonistuga innebär att man hyr en mark som ägs av kommunen. Attefallshus, även kallat Attefallare, är en ny typ av komplementbyggnad i Sverige som sedan den 2 juli 2014 kan byggas på de flesta tomter utan bygglov.