Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Nyhet

Familjer till kriminella ska snart kunna vräkas – ”många familjer oroade”

En ny lag som ger hyresvärdar befogenhet att avhysa familjer till kriminella personer förväntas träda i kraft i maj. Förslaget framfördes i den statliga utredningen ”Tryggare bostadsområden”, som syftar till att möjliggöra uppsägning av hyresgäster som begår brott i omgivningen, bostaden, fastighetens gemensamma utrymmen eller i lokalen.

Många familjer känner oro och undrar vad som anses vara en kriminell person. De ställer sig frågan om hyresvärdar kan anse att lite ungdomsbus är ett kriminellt beteende och om småbus kan leda till vräkning.

Brott som sker i närområdet och som kan påverka boendemiljön för andra kommer enligt lagförslaget att vara en godtagbar grund för vräkning. Det innebär att händelser på torget eller i parken i närheten ska ha lika stor vikt som vad som sker inom själva hyreshuset.

Enligt det förslaget förväntas föräldrar ha ett indirekt ansvar för sina barns beteende, annars löper de risken att bli av med sina hyreskontrakt. Denna situation har skapat en stark oro bland många familjer.

Många familjer kan bli hemlösa

Om vi bara tittar på barn och ungdomar som för närvarande är inblandade i brottslighet och eventuellt gömmer brottsliga saker hemma, som lite narkotika eller vapen, kommer det att vara ett tillräckligt skäl för att avhysa hela familjen från bostaden. Även om en familj utsätts för ett attentat kan det anses vara tillräckligt skäl att bedöma att brottslig aktivitet har ägt rum i och kring bostaden. Lagen har ju inte trätt i kraft ännu och den tåls att prövas för att se vad som anses vara tillräckliga skäl.

Denna situation är ny i Sverige, och familjer vars föräldrar är medvetna om att deras barn hamnat på fel väg upplever en djup oro och försöker hjälpa sina barn att ändra sitt beteende. Men om barnen inte lyssnar kan det resultera i att hela familjen blir hemlösa.

Allt fler blir medlemmar i Hyresgästkassan på grund av risken att vräkas

Flera familjer som är ansvarsfulla men som har en familjemedlem som orsakar problem kan riskera att bli avhysta från sina bostäder, vilket kan leda till allvarliga problem för familjerna. Att förlora sitt hem kan resultera i betydande svårigheter för de drabbade familjerna, som tvingas börja om på osäkra platser.

Hyresgästkassan rapporterar att allt fler blir medlemmar på grund av oro för vad deras barn kan göra i framtiden. Även om barnen är snälla för närvarande, känner föräldrarna oro för deras utveckling under tonåren. Det finns en rädsla för att deras barn kanske utför ungdomsbus som hyresvärdar kan tolka som kriminellt beteende. Det är dessa situationer som många föräldrar är rädda för, där en ungdomslek kan leda till att man förlorar sin bostad.

Hyresgästkassan webbplats.