Begär hjälp här – klaga på företag

Begär hjälp från Konsumentenheten här!

 

BEGÄR HJÄLP HÄR

 

Att tänka på vad du behöver ha för information tillgänglig.

 

  • Företagsnamn
  • Adress eller webbplats till företaget
  • När inträffade det du vill klaga på
  • Gärna en e-post adress till det företag ni vill klaga på

 

Konsumentenheten kan hjälpa dig!

Konsumentenheten arbetar ideellt och kan hjälpa dig som konsument i vissa fall. Fyll i formuläret som återfinns på webbplatsen så kommer en handläggare att ta kontakt med dig om vi har möjlighet att hjälpa dig i ditt ärende.

Snabb information om vad du kan klaga på?

Till oss kan du som konsument klaga på företag och produkter som du anser inte lever upp till gällande lagstiftning. Det går även bra att klaga på reklamationer om ni inte redan har kommit överens med företaget innan ni skickar klagomålet till Konsumentenheten.

Ditt klagomål kommer att skickas till en av våra handläggare som på uppdrag av er kommer att ta kontakt med gällande företag du precis har klagat på. Kontakt sker på så sätt att handläggaren kommer att kontakta det företag du anser inte lever upp till gällande lagstiftning och därefter påtala för de vad som ni anser är fel.


Hur gör du?

Du fyller i det formulär som återfinns på webbplatsen med nödvändiga uppgifter och skickar in detta till oss. Vi i vår tur skickar sedan dessa uppgifter vidare till berörd part d.v.s det företag ni precis klagat på.

VI tror att företagen då är mer måna om att göra ”rätt” för sig.

Välkommen med ditt klagamål till Konsumentenheten.


Vad händer sedan?

Vi gör alltid vårt yttersta när vi företräder dig som konsument och är dig behjälplig med att inhämta ett yttrande från det bolag ni har klagaat på. Vidare försöker Konsumentenheten att förmå det företag ni har klagat på att följa gällande lagstiftning men ibland räcker det tyvärr inte alltid till trots de ansträngningar vi gjort och gör.

Konsumentenheten kan då i vissa fall utöver överenskommelse med konsumenten att ta ärendet vidare för prövning i annan instans.


Kostar det något att begära hjälp från Konsumentenheten?

Nej, att begära hjälp från Konsumentenheten är kostnadsfritt och kommer alltid att vara det.