Bestrida faktura

Har du fått en faktura som du vill bestrida?

Tänk på att ibland gör företag fel, börja med att ta kontakt med företaget och påtala vad du tycker är fel. Oftast om ett fel har begåtts så korrigeras fakturan av företaget


Om företaget inte vill ändra på fakturan?

Vill företaget inte ändra på fakturan så skall du bestrida den. Du behöver inte bestrida hela fakturan om du anser att delar av fakturan är korrekt. Kontakta företaget och meddela att du vill bestrida fakturan. Skicka med nödvändig information till företaget så som namn, adress, telefonnummer och e-post. Ange vidare faktura/referensnummer samt fakturabelopp och faktureringsdatum.

Du kan ladda ner en mall som Konsumentenheten har skapat för dig som konsument.


Om ärendet går vidare till inkasso?

Om företaget du har handlat från skickar vidare sitt krav till inkasso ska även inkassokravet bestridas. Det bestridandet ska i så fall skickas till inkassoföretaget, och inte till företaget som du ursprungligen handlade från.

Samma sak gäller om inkassoföretaget skulle skicka ärendet vidare till Kronofogden. Då är det till Kronofogden som du ska skicka ett bestridande. Kronofogden gör ingen bedömning om kravet är riktigt eller inte, vilket gör att även Kronofogdens krav ska bestridas. Så länge du bestrider kraven i alla led riskerar du inte att få en betalningsanmärkning, inte ens om ärendet skulle gå hela vägen till domstol och du förlorar.

Bestridande av faktura

Bestridande av faktura

 

Ladda ner mall, skriv ut och fyll i?

Ladda ner mall