Konsumenthjälp sedan år 2016

Hjälp med Föräldramedgivande – Tillståndskravet för minderåriga

Föräldramedgivande

Vad är ett föräldramedgivande?

Ett föräldramedgivande är ett intyg som vårdnadshavarna tillsammans går igenom och sedan antecknar de villkor och regler som gäller för barnets resa.

Det är viktigt att samtliga uppgifter om vårdnadshavarna antecknas i handlingen tillsammans med den resplan som gäller. Sådana uppgifter som ska finnas med i föräldramedgivandet är bl.a för- och efternamn, personnummer eller passnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

Villkoren för resan ska antecknas i handlingen. D.v.s vart reser det minderåriga barnet ifrån samt till vilken destination.

I vissa fall reser barnet ensamt och då behöver man anteckna detta. Det är också viktigt att anteckna personuppgifter på en eventuell vuxen medresenär.

Vad händer om jag inte beställer ett föräldramedgivande?

Många länder och flygbolag har som krav att vårdnadshavarna ska ge sitt samtycke till det underåriga barnets resa och resplanen behöver därför godkännas i förväg. I många fall kan resan annars avbrytas.

”Skälet till de allt mer strikta och hårdare regler har sin grund i att man vill skydda barnen och undvikna bortförande av barn mot deras eller den andre vårdnadshavarens vilja.”

– Det förkommer mycket strikta kontroller och barn som exempelvis inte delar samma efternamn som sin mamma kan komma att nekas inträde till destinationslandet om inte ett föräldramedgivande kan presenteras uppger ambassadpersonal i Spanien.

Så beställer du ett föräldramedgivande

Officiella Utrikesgruppen har i ett utrikesrelaterat samråd framställt ett världstäckande föräldramedgivande som du direkt kan beställa på Utrikesgruppens webbplats. Föräldramedgivandet är sedan gångbart i hela världen.

Här nedan listar vi det du bör tänka på när du beställer ett föräldramedgivande!

  • Var alltid ute i god tid när du beställer ett föräldramedgivande för det minderåriga barnet
  • Fyll i resplanen. Hur länge blir barnet borta och vart reser barnet
  • Vårdnadshavarna behöver underteckna handlingen som sedan blir bindande
  • Undvik bortförande av barn genom att beställa ett juridiskt föräldramedgivande som är gångbart i hel världen.

Beställ Föräldramedgivande

När oseriösa företag inte vill göra rätt för sig så finns vi på Konsumentenheten här och hjälper våra konsumenter……..