För företag

Frågor och svar för dig som företagare

Har du som företagare blivit kontaktad av oss?
Då har en konsument klagat på ert bolag
När önskar Konsumentenheten att ett yttrande inlämnas av företaget?
Normalt sätt inom 2 veckor
Vad behöver jag inkomma med för yttrande till Konsumentenheten?
Vi har inga krav utan efterfrågar företagets version av det inträffade
Vad sker om inget yttrande skickas in till Konsumentenheten?
Konsumentenheten kan komma att vidta nödvändiga åtgärder så som att varna bolaget för allmänheten.
Kan Konsumentenheten föra utredningen vidare till annan instans?
Ja, om Konsumentenheten anser att företaget inte följer gällande lagstiftning
Varnar Konsumentenheten för mitt företag efter ett fåtal klagamål?
Är det uppenbart att gällande lagstiftning inte följs så varnar Konsumentenheten för företaget
Konsumentenheten_se

Konsumentenheten_se