För konsumenter

Frågor och svar för dig som konsument

Jag anser att jag har blivit fel behandlad av ett företag, vad gör jag?
På webbplatsen Konsumentenheten.se kan du som konsument klaga på företaget
Vad kan jag klaga på?
Du kan klaga på de alla frågor som rör dig som konsument
Varför ska jag klaga till Konsumentenheten?
Du har möjlighet att få hjälp.
Hur lång tid tar det innan jag får hjälp?
En handläggare tittar på ditt ärende och om möjlighet finns kommer handläggaren att ta kontakt med dig för vidare hjälp i ärendet. Detta pga att Konsumentenheten arbetar ideellt.
Hur kan Konsumentenheten hjälpa mig?
Konsumentenheten skickar i sin tur vidare de uppgifter du uppgett i ditt klagomål till det berörda företaget
När behöver företaget inkomma med ett yttrande till Konsumentenheten?
Normalt sätt är tidsfristen 2 veckor
Vad sker om inget yttrande skickas in till Konsumentenheten?
Konsumentenheten kan komma att vidta nödvändiga åtgärder så som att varna bolaget för allmänheten.
Vad händer efter att utredningen är klar?
Vi försöker alltid förmå företaget ni har klagat på att rätta sig efter ert klagomål men ibland räcker det tyvärr inte alltid till trots de ansträngningar vi gjort. Vi kan då i vissa fall utöver överenskommelse med konsumenten att ta ärendet vidare för prövning i annan instans.
Konsumentenheten_se

Konsumentenheten_se