Konsumentenheten-Konsumentverket

Konsumentenheten (KE) och Konsumentverket är två olika aktörer som inte samarbetar med varandra.

Konsumentenheten och Konsumentverket är två helt skilda aktörer som bägge arbetar för att hjälpa konsumenter.

 

Konsumentenheten
Konsumentenheten hjälper konsumenter omgående och tar kontakt med de företag som man har klagat på för att på så sätt sätta Konsumenten i fokus i den tvist som uppkommit. Det sker alltid en direktkontakt mellan Konsumentenheten, dig som konsument samt det bolag ärendet avser. Målet är att ärendet skall avslutas på rätt sätt. Konsumentenheten gör sitt yttersta för att hjälpa dig som konsument.

Konsumentenheten är en plattform där jurister tillsammans samlas för att hjälpa de konsumenter som vill ha den hjälp som erbjuds.

 

Konsumentverket
Konsumentverket är en organisation där du som konsument kan få rådgivning om hur du skall gå tillväga när du hamnat i en tvist med ett bolag. Det är ingen garanti att Konsumentverket företräder dig samt tar en direktkontakt med det bolag som du har valt att anmäla. Du får den goda rådgivning de faktiskt kan ge men sedan är det upp till dig hur du vill utnyttja den. Ibland är det inte så enkelt att som konsument agera på egen hand.

När du hamnat i en jobbig situation med ett bolag kan Konsumentverket ge dig kostnadsfri rådgivning.

 

 

BEGÄR HJÄLP