Konsumenthjälp sedan år 2016

Om Konsumentenheten

Hem / Om oss

Vilka är är vi på Konsumentenheten? Här nedan berättar vi lite mer om oss.

Konsument hjälp sedan år 2016!

Vi har hjälpt konsumenter sedan år 2016 med glädje.

Konsumenter i fokus är vår prioritet

Vi på Konsumentenheten är dedikerade till att hjälpa konsumenter genom att erbjuda vår expertis som sträcker sig över många områden, från att ge råd om konsumenträttigheter till att hjälpa med reklamationer och klagomål. Genom vår omfattande kunskap och erfarenhet kan vi säkerställa att konsumenterna får den hjälp de behöver för att fatta välgrundade beslut och lösa problem som kan uppstå i samband med deras inköp.

Vårt team på Konsumentenheten arbetar outtröttligt för att skydda och stärka konsumenternas rättigheter. 

På Konsumentenheten tror vi på att skapa en rättvis och transparent marknad där konsumenternas intressen sätts i första rummet. Vi erbjuder en rad olika tjänster för att underlätta detta, inklusive medling mellan konsumenter och företag, utbildningsinsatser och informationskampanjer. Vårt mål är att varje konsument ska känna sig trygg och säker i sina köpbeslut, och vi arbetar hårt för att uppnå detta varje dag.

Konsumentenheten

För Konsumenter online. Konsumentenheten står på konsumenternas sida.

När oseriösa företag inte vill göra rätt för sig så finns vi på Konsumentenheten här och hjälper våra konsumenter……..