Hyressättningsavgift

Visste du att alla hyresgäster betalar en hyressättningsavgift till Hyresgästföreningen vare sig man är medlem eller inte? Beloppet är 144 kr per år och är dold i din hyresavi.