Steg för steg

1. Skicka in ditt klagomål till Konsumentenheten
Vi tittar igenom ditt klagomål och tar kontakt med det företag ni valt att klaga på. Du använder det formulär som återfinns på webbplatsen för att klaga på företaget. Observera att vi inte kan åta oss alla uppdrag då Konsumentenheten arbetar ideellt.
2. Företaget svarar
Konsumentenheten begär att ett yttrande skickas in från företaget som ni har klagat på. Tidsfristen är vanligtvis 14 dagar. Erhålls inget svar inom 14 dagar så kommer Konsumentenheten att skicka in påminnelse till det berörda företaget om att yttrande skall skickas in.
3. Inhämtat yttrande
Efter att yttrande har lämnats in till Konsumentenheten så tittar handläggaren på ärendet och skickar även en kopia på yttrandet till dig som konsument. Handläggaren gör en bedömning om fortsatt utredning skall genomföras mot företaget.

4. Slutfas
Anser Konsumentenheten att företaget inte följer gällande lagstiftning och upprepande gånger bryter mot gällande sådan så kommer förberedelser samt utredning att riktas mot företaget. Konsumentenheten kommer även att vidta åtgärder för att upplysa konsumenter om att företaget bör varnas. Sådan varning kan även innebära att företaget placeras på Konsumentenhetens varningslista.

Konsumentenheten_se

Skicka in ditt klagamål till Konsumentenheten. En handläggare tittar på ditt ärende.

BEGÄR HJÄLP