Konsumenthjälp sedan år 2016

Samboavtal – Något många missar som får förödande konsekvenser.

Gå inte på missen som många andra gjort genom att inte skriva ett samboavtal.

Samboavtal; sambor kan i detta beställningsformulär avtala om hur man delar upp allt vid en eventuell separation. Ett smart sätt att behålla det man bidrog själv med i samboförhållandet. Fyll i formuläret, i sista steget lägger du till i varukorgen.

Vad är ett samboavtal och vad används det till?

Samboavtal skrivs mellan två personer i en kärleksrelation som redan bor tillsammans eller planerar att flytta ihop. I samboavtalet reglerar ni hur bostad och prylar ska delas mellan er vid en eventuell separation. På så vis bestämmer ni att sambolagens regler inte ska gälla för er. Vi rekommenderar alla sambos som lever i en bostadsrätt eller i ett hus att skriva ett samboavtal.

Sambolagen (2003:376) är en lag som reglerar vissa ägandeförhållanden mellan sambor i Sverige. Den används oftast när samboförhållandet upphör, till exempel när en flyttar eller dör.

Sambolagen gäller bara för dem som inte är gifta eller registrerade partner. Man kan avtala om att viss egendom inte skall ingå i en bodelning, men då krävs det ett skriftligt avtal. Sambolagen gäller för sambornas gemensamma bostad och bohag (möbler och annat). I bodelningen ingår det som samborna förvärvat för gemensam användning. Det spelar ingen som helst roll vem som har betalat mest. Den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har, om det är skäligt, rätt att få egendomen. Om den andra sambon inte får annan egendom ur det gemensamma hemmet till samma värde, skall den sambo som övertar bostaden eller bohaget betala motsvarande belopp i pengar till den andra sambon.

Samboavtal viktigt att avtala om

Vid en separation kan den ena partnern hävda mer rätt till vissa prylar och har man sedan innan redan avtalat om detta i ett samboavtal så har man undvikit onödiga problem i framtiden.

Beställ ett samboavtal här

När oseriösa företag inte vill göra rätt för sig så finns vi på Konsumentenheten här och hjälper våra konsumenter……..