Konsumenthjälp sedan år 2016

Solna TR B 6574-19 Aktbil 3, Förundersökningsprotokoll (23

När oseriösa företag inte vill göra rätt för sig så finns vi på Konsumentenheten här och hjälper våra konsumenter……..