Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Solna TR B 6574-19 Aktbil 3, Förundersökningsprotokoll (23