Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Bedragarnas medhjälpare Opposite Reklambyrå

Har du kanske klickat på en bluffannons på facebook, fått ett bluffmejl, bluff-faktura, eller kanske fått en bluffreklam i brevlådan – anklagelser riktas nu mot den lilla reklambyrån Opposite AB i Norrköping som främjar och aktivt deltar i bedragarverksamheter Norrköping, någon timmes bilfärd från Stockholm. Där riktas nu allas ögon efter anklagelser mot en liten […]