Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Regler för att kunna flytta till en annan kommun med barn

Att flytta till en annan kommun med barn är ofta en stor förändring för familjen som helhet och det är viktigt att vara medveten om de regler och bestämmelser som gäller. Här kan du ta del av några allmänna riktlinjer att ta hänsyn till vid en sådan flytt. Det är viktigt att komma ihåg att […]