Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Helene Hedebris – skandaljuristen hos Migrationsverket arbetar kvar

Redan år 2016 anklagades Helene Hedebris för att försöka manipulera domstolsbeslut Migrationsverket är havererade, fungerar inte och korruptionsanklagas men trots detta görs ingenting åt den fallerade myndigheten Vi har allvarliga problem. Vi alla minns när stabsjuristen Helene Hedebris redan år 2016 försökte förmå en svensk domstol att ta beslut under falska hot. Falska hot mot […]