Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Viktigt med avtal för parkeringsböter för anställd

Det är alltid arbetsgivaren som bär det juridiska ansvaret för att parkeringsböter betalas för de bilar som arbetsgivaren äger. Detta innebär i praktiken att anställda som har fått böter under arbetstid kan undvika att betala dem själva. Arbetsgivare kan dock reglera detta med ett brukarkort. Arbetsgivare som hanterar situationer där anställda får parkeringsböter kan enkelt […]