Kostnadsfri konsumenthjälp sedan år 2016

Regler när du ska flytta utomlands med barn

Många länder i världen kräver att få se dokumentation på att båda vårdnadshavarna godkänner att en av vårdnadshavarna får flytta utomlands med barnet. Om samtycket saknas finns det länder som kan neka dig att få registrera dig som boende i landet. Dessa regler finns till för att skydda barn från att föras bort i andra […]